Πιστοποίηση
Healthy Place to Work

Αναγνωριστείτε παγκοσμίως ως Healthy Place to Work® σε 4 μόλις βήματα.  Οργανωτική απόδοση μέσω βελτιώσεων της υγείας στο χώρο εργασίας. Μια τεκμηριωμένη και βασισμένη σε δεδομένα προσέγγιση για την Υγεία και την Ευημερία των Εργαζομένων παρέχοντάς σας τα εργαλεία, τη μεθοδολογία και την τεχνογνωσία να συλλέγετε, να κατανοείτε και να συγκρίνετε τα δεδομένα,  που θα σας βοηθήσουν στη διαμόρφωση συνθηκών και λύσεων για την υγεία στο χώρο εργασίας.

Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Συμπεριφορικών Ικανοτήτων

Behavioral Competence Training & Assessment. Καθορισμός, αξιολόγηση, διατήρηση και ανάπτυξη των Μη Τεχνικών Δεξιοτήτων που συμβάλλουν σε μια κουλτούρα υψηλών επιδόσεων, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί μέσω των πράξεων και των συμπεριφορών των ανθρώπων.

Εκπαίδευση και ΑξιολόγησηΜη Τεχνικών Δεξιοτήτων

Έγκυρα διανοητικά μοντέλα ομάδων υψηλής απόδοσης και Αλληλοεξαρτώμενες Μη Τεχνικές Δεξιότητες: Συνειδητοποίηση κατάστασης, λήψη αποφάσεων, επικοινωνίες, ηγεσία, παράγοντες ομαδικής εργασίας και διαμόρφωσης επιδόσεων.

Εφαρμογή των Human Factors σε Προγράμματα Επιχειρησιακής Αριστείας

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιχειρησιακής αριστείας και της υφιστάμενης εμπειρίας μέσω εκπαίδευσης στα Human Factors

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι Προσομοιώσεων

Προσομοιωτές & μοντέλα προσαρμοσμένα στα Human Factors, με τρόπο που διευκολύνουν τον ευκολότερο εντοπισμό προβλημάτων που δεν αναγνωρίζονται εύκολα με παραδοσιακές μεθόδους προσομοιώσεων.

Πιστοποίηση
Healthy Place to Work

Αναγνωριστείτε παγκοσμίως ως Healthy Place to Work® σε 4 μόλις βήματα.  Οργανωτική απόδοση μέσω βελτιώσεων της υγείας στο χώρο εργασίας. Μια τεκμηριωμένη και βασισμένη σε δεδομένα προσέγγιση για την Υγεία και την Ευημερία των Εργαζομένων. 

Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Συμπεριφορικών Ικανοτήτων

Behavioral Competence Training & Assessment. Καθορισμός, αξιολόγηση, διατήρηση και ανάπτυξη των Μη Τεχνικών Δεξιοτήτων που συμβάλλουν σε μια κουλτούρα υψηλών επιδόσεων, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί μέσω των πράξεων και των συμπεριφορών των ανθρώπων.

Εκπαίδευση και Αξιολόγηση Μη Τεχνικών Δεξιοτήτων

Έγκυρα διανοητικά μοντέλα ομάδων υψηλής απόδοσης και Αλληλοεξαρτώμενες Μη Τεχνικές Δεξιότητες: Συνειδητοποίηση κατάστασης, λήψη αποφάσεων, επικοινωνίες, ηγεσία, παράγοντες ομαδικής εργασίας και διαμόρφωσης επιδόσεων.

Εφαρμογή των Human Factors σε Προγράμματα Επιχειρησιακής Αριστείας

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιχειρησιακής αριστείας και της υφιστάμενης εμπειρίας μέσω εκπαίδευσης στα Human Factors

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι Προσομοιώσεων

Προσομοιωτές & μοντέλα προσαρμοσμένα στα Human Factors, με τρόπο που διευκολύνουν τον ευκολότερο εντοπισμό προβλημάτων που δεν αναγνωρίζονται εύκολα με παραδοσιακές μεθόδους προσομοιώσεων.

Υποστήριξη σε:

Learning & Development

Μη Τεχνικές Δεξιότητες και έγκυρα διανοητικά μοντέλα ομάδων υψηλής λειτουργικότητας και απόδοσης

Process Functionality

Ευθυγράμμιση των διαδικασιών με τους στρατηγικούς στόχους τους οργανισμού, σχεδιασμός και εφαρμογή αρχιτεκτονικών διαδικασιών,

Operational Excellence

Αρχές και εργαλεία για τη δημιουργία κουλτούρας επιχειρησιακής αριστείας

Αποστολή

Αποστολή της Bailout Human Synthesis είναι η εκπαίδευση, η ενοποίηση, η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση Ηγετών και Οργανισμών. Απαράμιλλες εμπειρίες προσομοιώσεων σε δυναμικά, σύνθετα και διαρκώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, βοηθώντας ανθρώπους και οργανισμούς που μας εμπιστεύονται, να λύνουν προβλήματα, να ξεπερνούν εμπόδια και να κερδίζουν.

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Οι εκπαιδεύσεις και οι υπηρεσίες μας είναι ένας καινοτόμος και αποδεδειγμένα αποτελεσματικός συνδυασμός των παρακάτω

Human Factors & Ergonomics

Μειώστε το ανθρώπινο λάθος, αυξήστε την παραγωγικότητα και βελτιώστε την ασφάλεια και την άνεση, δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων με ανθρώπους και ανθρώπων με μηχανές – συστήματα.

Gamification

Τεχνικές τρόπων σχεδιασμού συμπεριφοράς, σχεδίασης και λειτουργίας σε πληροφοριακά συστήματα και σε εφαρμογές, βελτιστοποιώντας τις αλληλεπιδράσεις και την αύξηση των ROI

HITL Simulations

Προσομοιωτές & μοντέλα προσαρμοσμένα στα Human Factors, με τρόπο που διευκολύνουν τον ευκολότερο εντοπισμό προβλημάτων που δεν αναγνωρίζονται εύκολα με παραδοσιακές μεθόδους προσομοιώσεων.

Πρακτικές λύσεις βασισμένες στην εμπειρία πάνω σε πολύπλοκες συνθήκες και προβλήματα. Η εκπαίδευση, η συμβουλευτική και οι υπηρεσίες της Bailout Human Synthesis αφορούν άμεσα όποιον ηγείται ή είναι μέλος ομάδας που επιχειρεί σε δυναμικές καταστάσεις. Απλές και άμεσες, αλλά ταυτόχρονα στρατηγικές και διπλωματικές, οι μέθοδοι ηγεσίας που εφαρμόζουμε θα κάνουν την ομάδα σας να αποδίδει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Μάθετε περισσότερα στο ψηφιακό leaflet

Ταυτόχρονα αποκτάτε πρόσβαση σε πρόσθετο, συναφές, επιμορφωτικό περιεχόμενο & δωρεάν εργαλεία

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Συμβουλευτική & Εκπαίδευση

Ψηφιακός μετασχηματισμός, Τεχνητή νοημοσύνη, Gamification, αυτοματισμοί μάρκετινγκ & πωλήσεων, διαπραγματεύσεις πωλήσεων.

Διερευνήσεις

BHS μοντέλο διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων. Προσδιορίστε τα μέτρα των αλλαγών που χρειάζονται και αποτρέψετε την επανάληψη των συμβάντων. 

Διαπραγματεύσεις

Συμβουλευτική και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συμβολαίων, πωλήσεων και προχωρημένων διαπραγματεύσεων.

Ομιλίες

Keynote ομιλίες για Top management, Midle management, Supervisors, Team leadrs επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

e-Learning

Όλες οι εκπαιδεύσεις διαθέσιμες online κατόπιν συνεννόησης. Σεμινάρια, Webinars, Open talks, Συνεντεύξεις, Αναλύσεις case studies και διαδικτυακά events.

HITL Simulation Retreats

Έυχάριστα αλλά και άκρως δυναμικά και αποτελεσματικά εκπαιδευτικά retreats αναβάθμισης Μη Τεχνικών Δεξιοτήτων.