Αεροπορία

spyros-kollas-gemasim-leadership-aviation-sector-simulator-training

Accident Investigators, Air Traffic Controllers, Corporate Pilots, Flight Instructors, Helicopter Pilots, Agricultural Pilots, Air Traffic Reporting Pilots, Airline Managers, Captains, Fire and Crash Rescuers, Flight Physicians, Inspectors, Private Pilots, Safety Inspectors, Air Freight/Cargo Agents, Aircraft Technicians, Airport Managers, Commercial Pilots, Ground Attendants, Regional Airline Pilots

Aviation Human Factors

Τα αεροπορικά ατυχήματα δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά είναι το αποτέλεσμα αλυσιδωτών λανθασμένων ενεργειών του πληρώματος. Το ανθρώπινο σφάλμα εδράζεται σε 4 λόγους που ο καθένας του δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του επόμενου λόγου. Αυτοί 4 λόγοι είναι: 

  1. Οργανωτική δομή της εταιρείας ή Μονάδας που εκμεταλλεύεται αεροπορικά μέσα.
  2. Πλημμελής ή με λάθος τρόπο επίβλεψη των λειτουργιών της εταιρείας ή Μονάδας που εκμεταλλεύεται αεροπορικά μέσα.
  3. Υφιστάμενη νοοτροπία μέσα στην εταιρεία ή Μονάδα που εκμεταλλεύεται αεροπορικά μέσα.
  4. Λανθασμένες ενέργειες των χειριστών.

Aviation Human Factors Training

Υπό πίεση οι άνθρωποι έχουν την τάση να αλλάζουν από καθιερωμένους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές σε συμπεριφορές που μερικές φορές είναι δύσκολο να εξηγηθούν.

Αυτό έχει παρατηρηθεί σε βιομηχανίες με υψηλό άγχος και στρες όπως της Αεροπορίας, της Ναυτιλίας, της Νομικής, καθώς και μεταξύ των στελεχών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αυτός είναι και ο λόγος που η αποτελεσματική “προπόνηση” συστήνεται να γίνεται, τουλάχιστον εν μέρει, όταν οι άνθρωποι και οι ομάδες βρίσκονται υπό πίεση.

Aviation Human Factors Free Webinar

Σε ποιούς απευθύνεται:Accident Investigators, Air Traffic Controllers, Corporate Pilots, Flight Instructors, Helicopter Pilots, Agricultural Pilots, Air Traffic Reporting Pilots, Airline Managers, Captains, Fire and Crash Rescuers, Flight Physicians, Inspectors, Private Pilots, Safety Inspectors, Air Freight/Cargo Agents, Aircraft Technicians, Airport Managers, Commercial Pilots, Ground Attendants, Regional Airline Pilots

Είναι δωρεάν και με την εγγραφή σας θα αποκτήσετε: Δύο videos, πρόσθετο επιμορφωτικό περιεχόμενο για τα αλληλοεξαρτώμενα Soft & Critical decision making skills: Teamwork, Leadership & Followership, Communications, Situational awareness, Decision making, Stress & Fatigue, 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το webinar απευθύνεται επίσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ναυτιλίας, σε τομείς όπως το μάνατζμεντ, η διοίκηση επιχειρήσεων, οι κοινωνικές, πολιτικές και στρατιωτικές επιστήμες.  

Μάθετε περισσότερα στην ψηφιακή παρουσίαση

Ταυτόχρονα αποκτάτε πρόσβαση σε πρόσθετο, συναφές, επιμορφωτικό περιεχόμενο & δωρεάν εργαλεία

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Συμβουλευτική & Εκπαίδευση

Ψηφιακός μετασχηματισμός, Τεχνητή νοημοσύνη, Gamification, αυτοματισμοί μάρκετινγκ & πωλήσεων, διαπραγματεύσεις πωλήσεων.

Διερευνήσεις

BHS μοντέλο διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων. Προσδιορίστε τα μέτρα των αλλαγών που χρειάζονται και αποτρέψετε την επανάληψη των συμβάντων. 

Διαπραγματεύσεις

Συμβουλευτική και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συμβολαίων, πωλήσεων και προχωρημένων διαπραγματεύσεων.

Ομιλίες

Keynote ομιλίες για Top management, Midle management, Supervisors, Team leadrs επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

e-Learning

Όλες οι εκπαιδεύσεις διαθέσιμες online κατόπιν συνεννόησης. Σεμινάρια, Webinars, Open talks, Συνεντεύξεις, Αναλύσεις case studies και διαδικτυακά events.

HITL Simulation Retreats

Έυχάριστα αλλά και άκρως δυναμικά και αποτελεσματικά εκπαιδευτικά retreats αναβάθμισης Μη Τεχνικών Δεξιοτήτων.