You are currently viewing Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Συμπεριφορικών Ικανοτήτων
Behavioral Competence Training & Assessment - Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Συμπεριφορικών Ικανοτήτων

Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Συμπεριφορικών Ικανοτήτων

Behavioral Competence Training & Assessment – Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Συμπεριφορικών Ικανοτήτων

Σε αυτό το άρθρο

 

 

Εισαγωγή

Ομαδικότητα, Ηγεσία, Επικοινωνίες, Επίγνωση της κατάστασης, Λήψη αποφάσεων.

Αυτές οι δεξιότητες θα κάνουν την δουλειά σου ευκολότερη και θα σου επιτρέψουν την καλύτερη αντίληψη και κατανόηση σχετικά με το τι συμβαίνει γύρω σου.

Δε γίνεται να αποτρέψουμε το ανθρώπινο λάθος. Αυτό που μας κάνει αποτελεσματικούς είναι ότι έχουμε την δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και να αξιολογήσουμε καταστάσεις.

Θα πρέπει όμως να συνυπολογίσουμε ταυτόχρονα ότι θα υπάρχουν και πράγματα που θα παραλείψουμε. Αυτό γιατί μπορούμε και προσαρμοζόμαστε σε μοτίβα – patterns, άσχετα με τις προηγούμενες εμπειρίες μας.

Υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που ξυπνούν το πρωί έχοντας αποφασίσει ότι σήμερα είναι μια καλή μέρα για να αυτοκτονήσουν. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο ακόμα και αν δέχονται διαφόρων ειδών ενδογενείς αλλά και εξωγενείς πιέσεις όπως η οικογένεια, τα χρήματα, ο χρόνος, οι επαγγελματικοί και επιχειρηματικοί στόχοι.

Και είναι οι συμπεριφορικές ικανότητες – behavioral competence – που τελικά «οδηγούν» τις βέλτιστες συμπεριφρές.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αλλάξει σημαντικά το επιχειρηματικό τοπίο και τις επιχειρηματικές μεθόδους. Οι επιχειρήσεις ξαναβρέθηκαν στο στάδιο του σχεδιασμού, καθώς πολλοί από τους προηγούμενους καθιερωμένους τρόπους για να «κάνουμε ένα πράγμα» δεν είναι πλέον αποτελεσματικοί.

Σε όλες τις βιομηχανίες, οι ομάδες ανθρώπινου δυναμικού για παράδειγμα, αξιοποιούν εκσυγχρονισμένες πρωτοποριακές μεθόδους και εργαλεία για να ανταπεξέλθουν στις νέες εργασιακές προκλήσεις. Από τις διαδικασίες προσλήψεων και την διατηρισιμότητα, μέχρι τη διαχείριση των απολύσεων και τη μετάβαση σε υβριδικά μοντέλα εργασίας.

Η ηγεσία του ανθρώπινου δυναμικού ανταποκρίνεται τώρα σε αυτή τη μαζική πρόκληση του εργατικού δυναμικού δίνοντας έμφαση στις Συμπεριφορικές Ικανότητες – Behavioral Competence Training – και στην ακριβή αξιολόγησή τους, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εργαζομένων.

Τι είναι οι Συμπεριφορικές Ικανότητες και Ποια η σημασία τους;

Συμπεριφορικές Ικανότητες – Behavioral Competence. Aναφέρονται στα χαρακτηριστικά

 • συμπεριφοράς και
 • προσωπικότητας

των ατόμων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του πόσο καλά μπορούν να αποδώσουν σε έναν συγκεκριμένο εργασιακό ρόλο.

Είναι ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, χαρακτηριστικών και πράξεων, που κάνει τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν.

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό και τη μέτρηση των πλεονεκτημάτων της συμπεριφοράς των εργαζομένων, που μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία στις μελλοντικές προσπάθειές τους στο χώρο εργασίας.

Οι Συμπεριφορικές Ικανότητες – Behavioral Competence Training – σε ατομικό επίπεδο, μπορούν να γίνουν το ήθος του οργανισμού και να διαμορφώσουν την κουλτούρα του σε μακροοικονομικό επίπεδο και αντίστροφα.

Οι συμπεριφορικές ικανότητες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των ανθρώπων και συμβάλλουν σημαντικά στα πλαίσια ικανοτήτων για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων πρόσληψης, διατηρησιμότητας και διαδοχής προσωπικού.

Βιομηχανίες όπως η αεροπορία, η ναυτιλία, ο κλάδος υγείας και γενικά οι οργανισμοί υψηλών επιδόσεων, αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι δεν είναι μόνο το τι κάνουν οι άνθρωποι που έχει σημασία, αλλά και το πώς το κάνουν. Πράγμα που παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των επιδιοκώμενων στόχων.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να υπάρχουν συστήματα και πρακτικές που στοχεύουν στον καθορισμό, την αξιολόγηση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη των Μη Τεχνικών Δεξιοτήτων που συμβάλλουν σε μια κουλτούρα υψηλών επιδόσεων, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί μέσω των πράξεων και των συμπεριφορών των ανθρώπων.

 

Παραδείγματα συμπεριφορών

 • Αλτρουιστής
 • Φροντιστικός
 • Στοργικός
 • Στοχαστικός
 • Πιστός
 • Αμερόληπτος
 • Ευχάριστος
 • Ευγενικός
 • Ειλικρινής

Διάβασε: Άλλες λέξεις που περιγράφουν συμπεριφορές

 

Παραδείγματα ικανοτήτων

 • Επικοινωνία
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ομαδικότητα
 • Επίγνωση της κατάστασης
 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Υπομονή
 • Διαπραγμάτευση
 • Προσαρμοστικότητα
 • Ανθεκτικότητα
 • Οργανωτικότητα

Το πρόβλημα ωστόσο είναι ότι αυτές οι ικανότητες είναι πολύ ευρείες ώστε να αξιολογηθούν. Τόσο άμεσα, όσο και μακροπρόθεσμα.

*Διάβασε πιο κάτω τις προειδοποιήσεις των Spencer & Spencer.

human-factors-spyros-kollas-bailout-human-synthesis-I

Η ιστορία των Συμπεριφορικών Ικανοτήτων

Ο Dubois (1993) ορίζει ένα μοντέλο ικανότητας ως “εκείνες τις ικανότητες που απαιτούνται για υποδειγματική απόδοση στο πλαίσιο των εργασιακών ρόλων, των ευθυνών και των σχέσεων ενός ατόμου σε έναν οργανισμό και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του περιβάλλον”.

Τα τελευταία 25 χρόνια, η βιβλιογραφία παρουσίασε αυτές τις ικανότητες σε γενική μορφή, σε κλίμακες σχεδιασμένες να καλύπτουν τη συμπεριφορά σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών και να προσαρμόζονται για πολλές εφαρμογές (βλ. Mansfield 1996. Cooper 2000. Markus, Cooper-Thomas and Allpress 2005. Jackson 2009).

Από το 1993, ωστόσο, οι Spencer & Spencer έχουν διατυπώσει αρκετές προειδοποιήσεις κατά της χρήσης ενός γενικού λεξικού ικανοτήτων. Στις προειδοποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται:

Πρώτον, οι γενικές κλίμακες των λεξικών ικανοτήτων ισχύουν για όλες τις εργασίες, επομένως δεν είναι ποτέ ακριβείς.

Δεύτερον, οι γενικές κλίμακες των λεξικών ικανοτήτων αντιπροσωπεύουν μόνο τις 21 πιο κοινές ικανότητες. Εν τω μεταξύ, οι περισσότερες εργασίες απαιτούν μοναδικές ικανότητες ή χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται ελάχιστα ή δεν αποτυπώνονται καθόλου σε αυτά τα γενικά λεξικά.

Οι μοναδικές ικανότητες κυμαίνονται από περίπου 2% έως πάνω από 20% μιας εργασίας, ανάλογα με τη θέση που μελετάται. Οι γενικές κλίμακες ικανοτήτων προσαρμόζονται καλύτερα σε τυπικές διευθυντικούς ρόλους και θέσεις. Πολλές εργασίες απαιτούν μοναδικούς συνδυασμούς ικανοτήτων που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

Τρίτον, τα υψηλότερα επίπεδα στην κλίμακα δεν είναι απαραίτητα τα καλύτερα. Οι κλίμακες είναι διατεταγμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν την ένταση ή την πολυπλοκότητα της έκφρασης κάθε ικανότητας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάποιος που αποδίδει σε υψηλότερο επίπεδο σε μια κλίμακα, θα είναι επίσης ικανός να εκτελέσει τα χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, κάποιος που αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας, αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με κάποιον που εκτελεί σε χαμηλότερο επίπεδο.

Επομένως, είναι σημαντικό να καθοριστεί το βέλτιστο επίπεδο (για κάθε εργασία), σε κάθε κλίμακα ικανοτήτων. (Nada Megahed DOI: 10.18502/kss.v3i10.3106)

Δείκτες Συμπεριφοράς – Behavioral Indicators

Οι βασικοί δείκτες συμπεριφοράς είναι ένα κρίσιμο στοιχείο των πλαισίων ικανότητας, επειδή μας παρέχουν τα εργαλεία για να καθοδηγήσουμε τους ηγέτες και για να μετρήσουμε με ακρίβεια την απόδοση των εργαζομένων, βάση παραγόντων που επηρεάζουν τη συνολική επιτυχία σε έναν ρόλο.

Αυτό είναι αδιαμφισβήτητα πολύτιμο. Όχι μόνο κατά τη μέτρηση της απόδοσης στο τέλος του έτους, αλλά και για

 • Την ελαχιστοποίηση οικονομικών διαρροών
 • Τον προσδιορισμό των ανταμοιβών των υπαλλήλων
 • Την επιλογή υποψηφίων για μια θέση ή μια προαγωγή και
 • Την επιλογή υποψηφίων για μετακίνηση σε ηγετικούς ρόλους

Δείκτες Συμπεριφοράς είναι οι παρατηρήσιμες συμπεριφορές που δείχνουν την ύπαρξη ή μη συγκεκριμένων ικανοτήτων.

Τα χαρακτηριτικά μας είναι εγγενή. Σε έναν μεγάλο βαθμό γεννηθήκαμε με αυτά. Τα έχουμε όλοι. Αυτό που μας κάνει διαφορετικούς είναι η ικανότητα εφαρμογής τους, το οποίο εξαρτάται από το ποσοστό που έχουμε ανεπτυγμένο το κάθε ένα εξ αυτών.

Αυτά τα χαρακτηριστικά μας δίνουν πληροφορίες για το πώς θα λειτουργήσουμε σε μία κατάσταση. Σε τι ποσοστό δηλαδή θα εφαρμοστούν η υπομονή, η ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα κλπ. Είναι όλα ποιοτικά.

Εδώ είναι που παίζει ρόλο το περιβάλλον. Κάτω από συνθήκες τυχαιότητας, απροβλεψιμότητας, προκλήσεων και στρες, οι τεχνικές δεξιότητες ΔΕΝ έχουν καμία απολύτως εφαρμογή.

Αυτές είναι απλά οι δεξιότητες που καθοδηγούν τη συμπεριφορά σε γνώριμες καταστάσεις και συνθήκες. Να πώς να οδηγήσεις ένα πλοίο, ένα αεροσκάφος, ένα αυτοκίνητο. Nα πώς να κάνεις κατάδυση, πώς να φτιάξεις ένα λογισμικό κλπ.

Όταν όμως εισερχόμαστε σε ένα “ΜΗ” γνώριμο περιβάλλον, εκεί λειτουργούν τα χαρακτηριστικά μας. 

 

Finite Players

Tους αρέσει να εκπαιδεύονται ώστε να είναι προετοιμασμένοι, γιατί αυτό που φοβούνται είναι το άγνωστο. Γι αυτό και κάνουν προπόνηση και εξάσκηση. Όπως κάνουν οι αθλητές, ο στρατός κοκ, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο.

Οι επιστήμονες ωστόσο εξηγούν πως τη στιγμή που θα συμβεί το αναπάντεχο, οι σκέψεις έχουν ήδη γίνει και οι αποφάσεις έχουν παρθεί. Όπως περίπου συμβαίνει και με το muscle memory. Είναι ο λόγος που κατά καιρούς ίσως έχεις ακούσει κάποιους να λένε:
«Δε χρειάζεται να το σκεφτώ πολύ, έχω εμπιστοσύνη στην εκπαίδευσή μου».

Το πρόβλημα είναι ότι αυτό λειτουργεί, μόνο σε αναμενόμενες καταστάσεις και συνθήκες.

 

Infinite Players

Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τη στιγμή ακριβώς που θα παρουσιαστεί το μη αναμενώμενο, το ξαφνικό, το αναπάντεχο, εκείνη την ίδια στιγμή ξεκινούν να σκέφτονται. Είναι οι άνθρωποι που λειτουργούν πέρα από το Resilience.

Οι δεξιότητες λοιπόν είναι καλές για τους finite minded. Όμως το χτίσιμο και η καλλιέργεια των χαρακτηριστικών είναι αυτό που χρειάζεται για να χτίσεις ένα infinite mindset. Αλλα το σημαντικότερο, και μία ΈΜΠΙΣΤΗ Infinite mindset ΟΜΑΔΑ.

 

Όταν μιλάμε για έμπιστη ομάδα, μιλάμε για μία Ομάδα Υψηλής Απόδοσης. Και οι ομάδες υψηλής απόδοσης, δεν είναι αυτές που είναι καλές μόνο όταν τα πράγματα πάνε καλά.

 

Behavioral Competence Training

Στις business ακούμε συνέχεια για Dream Teams. Οι καλύτεροι στις πωλήσεις, τοπ απόφοιτοι κολλεγίων και πανεπιστημίων κλπ. Ακούμε όλα αυτά τα μετρήσιμα skills δηλαδή. Αλλά είναι τοξικοί. Η ομάδα είναι τοξική. Δυστυχώς το διαπιστώνουμε όταν τα πράγματα καταρρέουν.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο και επειδή μας αρέσει να ψάχνουμε το κακό και το λάθος, είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για χαρακτηριστικά όπως προσαρμοστικότητα, υπομονή, επίγνωση της κατάστασης κλπ.

Είναι τα χαρακτηριστικά στα οποία στηριζόματε και εμπιστευόμαστε μέσα στην τυχαιότητα, την απροβλεψιμότητα και το χάος. Είναι τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται για να ξεκινήσει η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης.

Γιατι σε τελική ανάλυση, η εμπιστοσύνη είναι συμπεριφορές. Και είναι κάτι παραπάνω από αίσθηση. Είναι πιστεύω.

Η πίστη τώρα είναι ένα ανθρώπινο εκλογικευμένο συναίσθημα. Δεν έχει σημασία αν είναι σωστό ή λάθος. Σημασία έχει ότι υπάρχει, είναι εκεί και είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορείς να κάνεις κανέναν να σε εμπιστευθεί.

 

 Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συμπεριφέρεσαι με τρόπο που να επιτρέπει στους ανθρώπους να μπορούν να πάρουν την απόφαση αν θα σε εμπιστευθούν. Ή όχι.

 

corporate-human-factors-vuca-lea-six-sigma-devops-private-insurance-senior-executives-managers-bailout-human-synthesis-spyros-kollas-I

Πώς να χτίσετε τις συμπεριφορικές σας ικανότητες

 

Οι Συμπεριφορικές Ικανότητες – Behavioral Competence Training – είναι το κλειδί για κάθε οργανισμό, μιας και είναι απαραίτητες ώστε να δημιουργηθεί ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ρόλων τους.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την οικοδόμηση των Συμπεριφορικών Ικανοτήτων των εργαζομένων. 

 

Κατάρτιση

Ένας τρόπος είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης που επικεντρώνονται στις δεξιότητες συμπεριφοράς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εργαστήρια, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που διδάσκουν στους εργαζόμενους πώς να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, πώς να είναι διεκδικητικοί και πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους.

 

Ανατροφοδότηση

Ένας άλλος τρόπος για την οικοδόμηση των Συμπεριφορικών Ικανοτήτων, είναι η παροχή ανατροφοδότησης και καθοδήγησης που εστιάζει σε θέματα συμπεριφοράς. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους εργαζόμενους να κατανοήσουν πώς η συμπεριφορά τους επηρεάζει την εργασία τους και μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

 

Role Modeling

Τέλος, οι διευθυντές μπορούν να διαμορφώσουν οι ίδιοι τη θετική συμπεριφορά και μπορούν να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να κάνουν το ίδιο. Δίνοντας το καλό παράδειγμα και παρέχοντας υποστήριξη και καθοδήγηση, οι διευθυντές μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αναπτύξουν τις Συμπεριφορικές Δεξιότητες που χρειάζονται, για να είναι επιτυχημένοι στους ρόλους τους.

Behavioral Competency Assessment and Verification System – Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης Ικανοτήτων Συμπεριφοράς

 

Η γνωστική ποικιλομορφία είναι η αφορμή και ένας μόνο από τους λόγους για τους οποίους στην Bailout Human Synthesis δημιουργήσαμε το δικό μας σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης Ικανοτήτων Συμπεριφοράς – Behavioral Competence Assessment and Verification System.

Ενώ η γνώση και το πάθος περιστρέφονται γύρω από τα Human Factors και τις ομάδες/άτομα υψηλών επιδόσεων, η πρακτική εμπειρία στους τομείς της Έρυνας και Διάσωσης, των ειδικών μορφών αυτόνομης κατάδυσης και του cross-industry learning, επιτρέπει την αποκάλυψη διαφορετικών προοπτικών.

Είδη προσομοιώσεων

3 διαφορετικές κατηγορίες και περιβάλλοντα προσομοιώσεων και εξάσκησης

Σε ένα roller-coaster εναλλαγής ρόλων, συνθηκών και απρόβλεπτων συμβάντων, οι συμμετέχοντες καλούνται να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά, κάνοντας διαχείριση του

 • φόρτου εργασίας
 • συντονισμού
 • άγχους
 • των επικοινωνίών
 • καθηκόντων
 • πειραμάτων κ.λπ.

Κάθε ομάδα έχει να αντιμετωπίσει τη βασική πρόκληση, ταυτόχρονα με άλλες αρμοδιότητες και καθήκοντα.

 

Level 1: Computer Based

Eυχάριστα εργαλεία – software – προσομοίωσης, φτιαγμένα για χρήση σε Η/Υ. Είναι κατασκευασμένα με τρόπο που καταδεικνύουν ατομικά και ομαδικά πρότυπα συμπεριφοράς.

Μέσω ανάλυσης της αιτιώδους συνάφειας, καταφέρνουμε την βαθύτερη κατανόηση αυτών των προτύπων συμπεριφοράς και αντιδράσεων. Με αυτή την γνώση μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτά τα πρότυπα – μοτίβα, συνδέοντάς τα με τις δεξιότητες που διδάσκονται στα προγράμματα εκπαίδευσης.

Το Αποτέλεσμα είναι η ερδραίωση προτύπων συμπεριφοράς που έχουν θετικό αντίκτυπο στο άτομο, την ομάδα, τους γύρω σας και το περιβάλλον, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

 

Level 2: VR

 • 4 φορές πιο γρήγορα από την παραδοσιακή τάξη
 • 1,5 φορές πιο γρήγορα σε σχέση με τους e-learners
 • 275% πιο σίγουροι για να ενεργήσουν σύμφωνα με όσα έμαθαν μετά την εκπαίδευση και εξάσκηση
 • 3,75 φορές πιο συναισθηματικά συνδεδεμένοι με το περιεχόμενο από την παραδοσιακή τάξη
 • 2,3 φορές πιο συναισθηματικά συνδεδεμένοι με το περιεχόμενο σε σχέση με τους e-learners
 • 4 φορές πιο συγκεντρωμένοι από τους συνομηλίκους τους που μαθαίνουν μέσω e-learning
 • 1,5 φορές πιο συγκεντρωμένοι από τους μαθητές στην παραδοσιακή τάξη
 • 375 μαθητές: η εκπαίδευση VR μπορεί να κοστίσει λιγότερο από την εκμάθηση σε παραδοσιακή τάξη
 • 1.950 μαθητές: η εκπαίδευση VR μπορεί να κοστίσει λιγότερο από το e-learning

 

Level 3: Ενσωματωμένη Γνώση – Embodied Cognition

Μάθε να σκέφτεσαι ΚΑΙ με το μυαλό ΚΑΙ με το σώμα!
Η ενσωματωμένη γνώση – embodied cognition, είναι η θεωρία ότι πολλά χαρακτηριστικά της γνώσης, είτε ανθρώπινα είτε άλλα, διαμορφώνονται από πτυχές ολόκληρου του σώματος. Τα αισθητηριακά και κινητικά συστήματα θεωρούνται θεμελιωδώς ενσωματωμένα με τη γνωστική επεξεργασία.

Τα γνωστικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

 • Νοητικές διεργασίες υψηλού επιπέδου (όπως έννοιες και κατηγορίες) και
 • Απόδοση σε διάφορες γνωστικές εργασίες (όπως η συλλογιστική ή η κρίση).

 

Οι σωματικές πτυχές περιλαμβάνουν το κινητικό σύστημα, το σύστημα αντίληψης, τις σωματικές αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον (τοποθεσία) και τις υποθέσεις για τον κόσμο που είναι ενσωματωμένες στη λειτουργική δομή.

Οι γνώσεις αυτών των εκπαιδεύσεων προέρχονται από την πρακτική εμπειρία του εκπαιδευτή, ενημερωμένη έρευνα στην ψυχολογία, τη γλωσσολογία, τη γνωστική επιστήμη, τα δυναμικά συστήματα, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τις γνώσεις για φυτά και ζώα και τη νευροβιολογία.

 

Οφέλη και Πλεονεκτήματα της μεθόδου BHS

Οι εκπαιδεύσεις της BHS – Bailout Human Synthesis στοχεύουν στην αύξηση της ασφάλειας (σωματικής και ψυχολογικής) και της ελαχιστοποίησης του ανθρώπινου λάθους.

Οι εκπαιδεύσεις μας είναι σχεδιασμένες με τρόπο που να προσφέρουν τα ακόλουθα συνδυαστικά οφέλη ταυτόχρονα:

 1. Εκπαίδευση διοικητικών στελεχών και εργαζομένων στις αλληλοεξαρτώμενες Μη Τεχνικές Δεξιότητες
 2. Εκπαίδευση assessors για την αξιολόγηση των Μη Τεχνικών Δεξιοτήτων και άλλων Soft Skills των εργαζομένων

 

Η εκπαίδευση διεξάγεται πάνω σε 6 βασικούς άξονες, με τρόπο που αυξάνεται οι ευελιξία και η ευκολία διεύρυνσής τους, σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού και τον βαθμό δυσκολίας του αντικειμένου εργασίας.

Μετά από την εκπαίδευση θα έχετε τις γνώσεις και τα εργαλεία για αντικειμενική αξιολόγηση, τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ομάδας ή πληρώματος.

Ανεξάρτητα από την κατηγορία προσομοίωσης και τις αποστολές που θα επιλέξει κάθε ομάδα ή πλήρωμα, με το που ξεκινησει η αποστολή θα πρέπει όλοι να ασχοληθούν με διαφορετικά αντικείμενα εργασίας. Όλοι θα πρέπει να ανταπεξέλθουν σε ένα κλιμακούμενα αυξανόμενο όγκο επικοινωνιακών απαιτήσεων με

 • λήψη αποφάσεων
 • διαχείριση χρόνου και
 • την ολοκλήρωση της αποστολής εντός συγκεκρμένου χρόνου

 

Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι ομάδες που διαχειρίζονται αυτές τις προκλήσεις αναπτύσσουν αυθεντικά πρότυπα συμπεριφοράς, όπως ακριβώς στην πραγματική ζωή της απόδοσης της εκάστοτε ομάδας σε στρεσογόνες καταστάσεις.

 

Με εξαίρεση την περίπτωση που οι συμμετέχοντες είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, τα άτομα «παίζουν» το δικό τους ρόλο, εκδηλώνοντας αυθεντικές συμπεριφορές. Κάτι που είναι ιδιαίτερα αληθινό όταν πρόκειται για αγχωτικές καταστάσεις.

 

Το κάθε σενάριο ολοκληρώνεται με βαθιές, (ανα)στοχαστικές και ειλικρινείς ανατροφοδοτήσεις, με καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή και με εργαλεία που παρέχονται από την BHS  

Behavioral Competence Training & Assessment. Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Συμπεριφορικών Ικανοτήτων

Η ευελιξία και η προσαρμογή των εκπαιδεύσεων Συμπεριφορικών Ικανοτήτων – Behavioral Competence Training, επιτρέπει στα άτομα να αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητες με πιο ακριβή και έγκυρο τρόπο. Σημαίνει επίσης ότι μπορούν να αναπτύξουν την ιεραρχία των ικανοτήτων με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι μέσω των παραδοσιακών μεθόδων εκπαίδευσης.

Για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, η εκπαίδευση Συμπεριφορικών Ικανοτήτων – Behavioral Competence Training, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την προχωρημένη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών και των εργαζομένων.

Αν σκέφτεστε την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών και του προσωπικού σας, αξίζει τον κόπο να εξετάσετε την προσέγγιση κατάρτισης της BHS – Bailout Human Synthesis, που βασίζεται στις συμπεριφορικές ικανότητες, οδηγόντας σας γρήγορα σε εργασία υψηλότερης ποιότητας και σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

 

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας για μία σύντομη διαδικτυακή παρουσίαση της μεθόδου μας.

Η BHS και ο Σπύρος Κόλλας συμμετέχουν ενεργά σε συνεργασίες για άρθρα, παρουσιάσεις, keynotes, quotations και mentoring. Σε περίπτωση που θα θέλατε να εξετάσουμε μια τέτοια συνεργασία, επικοινωνήστε μαζί μας.