ΕΠΙΠΕΔΟ 2.1

Ομάδες Υψηλής Απόδοσης

Ανθρώπινο λάθος και λήψη κρίσιμων αποφάσεων κάτω από συνθηκες πίεσης και άγχους. Εκπαίδευση οικοδόμησης εμπιστοσύνης στις ικανότητες απόδοσης υπό πίεση.

Οι επιπτώσεις του στρες στο άτομο αποτελούν ανησυχία στo σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η ανάγκη για αποτελεσματική απόδοση υπό πίεση.

Φυσιολογικές, ψυχολογικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές επιπτώσεις που περιορίζουν και αποσπούν την προσοχή των ανθρώπων από την κύρια εργασία, είναι ο λόγος της μετάπτωσής τους από καθιερωμένους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές σε συμπεριφορές που μερικές φορές είναι δύσκολο να εξηγηθούν.

Αυτό έχει μελετηθεί εκτενώς σε βιομηχανίες με υψηλό άγχος και στρες όπως η Αεροπορία, ο Στρατός, η Ναυτιλία, η Υγειονομική περίθαλψη, η Νομική, καθώς επίσης και μεταξύ των στελεχών της διοίκησης επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Αυτός είναι και ο λόγος που η αποτελεσματική “προπόνηση” συστήνεται να γίνεται, τουλάχιστον εν μέρει, όταν οι άνθρωποι και οι ομάδες βρίσκονται υπό πίεση.

Αυτή είναι μία εκπαίδευση που κάνει την συμπεριφορά ευκολότερα παρατηρήσιμη και βοηθάει στην κατανόηση των αιτιωδών παραγόντων της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Μέσω ανάλυσης των συμπεριφορών των συμμετεχόντων, καταφέρνουμε τον μετασχηματισμό και την ενοποίηση των ομάδων.

Η ανάλυση εργασιών (Task Analysis) και τα αντίστοιχα συστήματα δεικτών συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί και επικυρωθεί ήδη, στις προαναφερθείσες βιομηχανίες.

Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο εντοπισμός των ισχυρών δεικτών συμπεριφοράς των συμμετεχόντων και η ενίσχυση τους με τρόπο που να αποδυναμώνονται συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που τους περιορίζουν τη λειτουργικότητα, τη δημιουργικότητα και την απόδοση.

Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια των προσομοιώσεων είναι το σημείο εκκίνησης για εκπαίδευση:
• Δεξιοτήτων προσδιορισμένη ξεκάθαρα στον ανθρώπινο παράγοντα
• Δημιουργίας ομάδων
• Ηγεσίας και συνεργασίας σε αγχωτικές καταστάσεις
• Ανάλυσης δεξιοτήτων σε κριτικής σημασίας ικανότητες

Με βάση την παρατήρηση της εφαρμοσμένης συμπεριφοράς, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των συμμετεχόντων θα ισχυροποιήσουμε θέματα όπως:
• Κοινωνικές ικανότητες
• Κίνητρα απόδοσης, ηγεσίας και δημιουργική ώθησης
• Ψυχική συγκρότηση
• Συμπεριφορά ομάδας
• Δυνατότητες επικοινωνίας
• Ηγετικές ικανότητες

Προσαρμόζουμε τη βασική δομή αυτών των ισχυρών δεικτών συμπεριφοράς ώστε να ταιριάζουν σε συγκεκριμένα σενάρια ομαδικής εργασίας και τα παραμετροποιούμε για διαφορετικούς ανθρώπους και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Περιγραφή προγράμματος

Οι προσομοιώσεις έχουν σχεδιαστεί για να προσδιορίσουν τον υφιστάμενο βαθμό εμπειρίας και να τον αυξήσουν μέσα από τον «πραγματικό ανθρώπινο παράγοντα», ενισχύοντας:

 • Εμπειρία
 • Παρατήρηση
 • Ανάλυση
 • Τροποποίηση – Μετασχηματισμό και
 • Ενοποίηση αυθεντικών συμπεριφορών.

Σχετίζονται όλα με την αποτελεσματική προσωπική και ομαδική συμπεριφορά – σε πραγματικό χρόνο.

Η εκπαίδευση αυτή είναι μία διασκεδαστική, αλλά σοβαρή δραστηριότητα προσομοίωσης, που βοηθάει στον προσδιορισμό των διαφορετικών συμπεριφορικών μοτίβων.

Ανταγωνιστικές ομάδες τεσσάρων «αστροναυτών» επιχειρούν με το δικό τους διαστημικό σκάφος, συμμετέχοντας σε μια θεαματική εξερεύνηση ενός άγνωστου τεταρτημορίου στο βαθύ διάστημα. Δουλεύοντας σε ζευγάρια, τα μέλη του πληρώματος μοιράζονται έναν από τους δύο σταθμούς εργασίας επί του σκάφους, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί για να χειρίζονται:

 • Πρόωση
 • Εργασίες
 • Πειράματα και
 • Την διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας.

Τα σενάρια απαιτούν αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία σε ένα περιβάλλον πολλαπλών απαιτήσεων όπου

 • Φόρτος εργασίας
 • Διαχείριση του χρόνου
 • Λήψη αποφάσεων και
 • Ο καθορισμός προτεραιοτήτων

τους κρατούν απασχολημένους.

Κατά την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων τα άτομα εκδηλώνουν αυθεντικά πρότυπα συμπεριφοράς.

Το σημαντικότερο; «παίζοντας» το δικό τους γνήσιο ρόλο υπό πίεση.

Μετά από κάθε σενάριο προσομοίωσης ακολουθεί μια διεξοδική απενημέρωση που περιλαμβάνει ανατροφοδότηση με ανάλυση της δυναμικής των ατόμων και των ομάδων. Αυτό, αξιοποιώντας βίντεο και θέτοντας προβληματισμούς για τις εκδηλωμένες συμπεριφορές των συμμετεχόντων.

Διάρκεια

Ένα διήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο συνδυάζει ένα μείγμα θεωρίας από την αιχμή της επιστημονικής έρευνας, απλές πρακτικές ασκήσεις και την εργασία σε εικονικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα αξιοποιούνται περιπτωσιολογικές μελέτες και συνεργατικές ασκήσεις, με σκοπό την ομογενοποίηση της μάθησης.

Ο μέγιστος αριθμός στην τάξη είναι 15 άτομα και ο ελάχιστος 6.

Ο εκπαιδευτής αυτού του προγράμματος έχει πολυετή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, έχοντας πραγματοποιήσει αποστολές, projects και αντίστοιχες εκπαιδεύσεις σε τομείς όπως ναυτιλία, υγειονομική περίθαλψη, στρατός, ομάδες καταδύσεων υψηλού κινδύνου, πληροφορική, τεχνολογία δικτύων, κατασκευή λογισμικού, μάρκετινγκ  και στον τομέα της αεροπορίας.

BONUS

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης εξασφαλίζετε πρόσβαση σε πρόσθετο υλικό, όπως παρουσιάσεις και ενημερωτικές σημειώσεις και 4 One to One συνεδρίες Mentoring, ώστε να αυξήσετε τις γνώσεις σας, να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας και να έχετε υποστήριξη ώστε να βάλετε τη γνώση αυτή σε δράση. 

Άλλες μέθοδοι προσομοιώσεων

Προσομοιωτές, μέθοδοι προσομοιώσεων και σενάρια, με τον άνθρωπο να είναι πάντα μέρος της προσομοίωσης. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι επηρεάζουν το αποτέλεσμα με τρόπο που είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να αναπαραχθεί επ ακριβώς. Τα είδη των προσομοιωτών μας επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων και απαιτήσεων που ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται εύκολα με άλλα μέσα προσομοίωσης.

bailout-human-synthesis-elearning-virtual-reality-spyros-kollas-greece-cyprus-I

Virtual Reality

LEVEL 2.2

Embodied Cognition

LEVEL 2.3

bailout-human-synthesis-human-factors-training-scuba-diving-corporate-team-building-greece-cyprus

Εισηγητής

Ο Σπύρος Κόλλας είναι απόστρατος στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας, Εκπαιδευτής καταδύσεων με μικτά αέρια, σπηλαιοκαταδύσεων & Rebreathers και ιδιοκτήτης επιχειρήσεων, με εμπειρία στη διαχείριση πόρων ομάδας και πληρώματος, καθώς και σε μοντέλα, εργαλεία και προγράμματα επιχειρηματικής αριστείας.

Μέσω της Bailout Human Synthesis προσφέρει εκπαιδεύσεις, μονοήμερα ή πολυήμερα εργαστήρια, ομιλίες και προγράμματα κατάρτισης μέσω διαδικτύου.

spyros-kollas-I

Δείτε τι είπαν για την εκπαίδευση και τα αποτελέσματά της!

FAQ

Συνηθισμένες Ερωτήσεις

Γρήγορη απάντηση: Σε όσους εργάζονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπου τα λάθη μπορεί να είναι η διαφορά ζωής και θανάτου. Που η αβεβαιότητα είναι κοινή ή όπου τα μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν ένα μείγμα ατομικών δεξιοτήτων και (συν)εργασίας για να φέρουν τα επιθυμητά επιτυχημένα αποτελέσματα.
Ιατρικός κλάδος, Χειρουργοί, Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού & Δημόσιου τομέα, Ναυτιλία Φαρμακευτική βιομηχανία, τη Βιομηχανία τροφίμων, πλαστικών, χαρτιού και κυτταρίνης, Βαριά βιομηχανία

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διεξάγεται σε ημερομηνίες που αποφασίζονται από τους εκπαιδευτές του.
Εάν επιθυμείτε την διεξαγωγή εκπαίδευσης σε διαφορετική ημερομηνία επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε να το οργανώσουμε για εσάς.

Το κόστος είναι μόλις 600.00 € ανά συμμετέχοντα σε ομάδα των 6 ατόμων. Ισχύουν ειδικές χρεώσεις για ομάδες άνω των 6 ατόμων και εταιρικές εκπαιδεύσεις. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται δια ζώσης σε χρονικό διάστημα δύο ημερών. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας, προτείνεται προ-εργασία μεταξύ της εγγραφής και της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να υποστηρίζει όσους μαθαίνουν καλύτερα μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης και θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες γρήγορα.

Φυσικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος λαμβάνετε πιστοποίηση εκπαίδευσης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην επαγγελματική σας ανάπτυξη και το βιογραφικό σας.

Την πιστοποίση θα την λάβετε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.