Ελλαδα – κυπροσ

Λογισμικό εκπαίδευσης και αξιολόγησης Soft Skills

Συνειδητοποίηση κατάστασης, λήψη αποφάσεων, επικοινωνίες, ηγεσία, παράγοντες ομαδικής εργασίας και διαμόρφωσης επιδόσεων. Μάθετε πώς θα δημιουργήσετε και θα διατηρείτε αυτήν την ομάδα!

Έχουν Εμπιστευθεί το GemaSim

Θέλετε να μάθετε πώς η αξιοποίηση ενός λογισμικού υψηλής ποιότητας μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικές γνώσεις και συμπεράσματα, απογειώνοντας ταυτόχρονα την απόδοση την δική σας και της ομάδας σας;

Το GemaSim είναι ένας προσομοιωτής προσαρμοσμένος για χρήση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι σχεδιασμένος από ψυχολόγους, με σκοπό την ενίσχυση της ομαδικής (συν)εργασίας και της ουσιαστικής απόδοσης. Δημιουργώντας ένα “αγχωτικό”, χρονικά δεσμευτικό και απαιτητικό περιβάλλον στο οποίο ο μόνος τρόπος για να ολοκληρώσετε την αποστολή έγκαιρα είναι να λειτουργείτε συνεκτικά ως ομάδα με σαφείς ρόλους, ξεκάθαρη επικοινωνία , αποτελεσματική ηγεσία και ισχυρή λήψη αποφάσεων.

Ο όγκος της ουσιαστικής και βαθιάς μάθησης δεν προκύπτει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της αποστολής. Ξεδιπλώνεται με λεπτομερείς και ανακλαστικές συζητήσεις που παρακινούνται και διευκολύνονται από το εκπαιδευμένο – εξειδικευμένο προσωπικό μας, βάση των επιδιωκόμενών σας στόχων.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για ομάδες Υψηλής Απόδοσης!

Ένα διήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο συνδυάζει ένα μείγμα θεωρίας από την αιχμή επιστημονικής έρευνας, απλές πρακτικές ασκήσεις και την εργασία σε εικονικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα αξιοποιούνται περιπτωσιολογικές μελέτες και συνεργατικές ασκήσεις, με σκοπό την ομογενοποίηση της μάθησης. Ο μέγιστος αριθμός στην τάξη είναι 15 άτομα και ο ελάχιστος 6.

Αυτή η εκπαίδευση βασίζεται σε προγράμματα όπως το CAA’s Flight-crew human factors handbook (CAP 737) και τα IOGP Well Operations Crew Resource Management Docs 501 προσαρμοσμένα και παραμετροποιημένα για τον κλάδο σας. Ο εκπαιδευτής αυτού του προγράμματος έχει πολυετή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, έχοντας πραγματοποιήσει αποστολές και αντίστοιχες εκπαιδεύσεις σε τομείς όπως υγειονομική περίθαλψη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ομάδες καταδύσεων υψηλού κινδύνου και στον τομέα της αεροπορίας.

Το πρόβλημα

gemasim-flightdeck-hexagon-spyros-kollas-greece-cyprus-I

Υπό πίεση οι άνθρωποι έχουν την τάση να αλλάζουν από καθιερωμένους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές σε συμπεριφορές που μερικές φορές είναι δύσκολο να εξηγηθούν.

Αυτό έχει παρατηρηθεί σε βιομηχανίες με υψηλό άγχος και στρες όπως οι

 • Αεροπορική
 • Σιδηροδρομική
 • Ιατρική
 • Παραγωγή πυρηνικής ενέργειας

καθώς και μεταξύ των στελεχών της διοίκησης επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Αυτός είναι και ο λόγος που η αποτελεσματική “προπόνηση” συστήνεται να γίνεται, τουλάχιστον εν μέρει, όταν οι άνθρωποι και οι ομάδες βρίσκονται υπό πίεση.

Η Λύση: Το GemaSim κάνει την συμπεριφορά ευκολότερα παρατηρήσιμη.

Κατανόηση των αιτιωδών παραγόντων της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Μέσω ανάλυσης των συμπεριφορών των συμμετεχόντων, καταφέρνουμε τον μετασχηματισμό και την ενοποίηση των ομάδων.

Η ανάλυση εργασιών (Task Analysis) και τα αντίστοιχα συστήματα δεικτών συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί και επικυρωθεί ήδη, στις προαναφρθείσες βιομηχανίες.

Προσαρμόζουμε τη βασική δομή αυτών των ισχυρών δεικτών συμπεριφοράς ώστε να ταιριάζουν σε συγκεκριμένα σενάρια ομαδικής εργασίας και τα παραμετροποιούμε για διαφορετικούς ανθρώπους και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Έρευνες έχουν αποδείξει τη σημασία της εστίασης της εκπαίδευσης σε ένα συγκεκριμένο και προσδιορισμένο πλαίσιο, αξιοποιώντας παράλληλα τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές.

gemasim-training-1-new

Το GemaSim είναι ο σύνδεσμος που λείπει μεταξύ: καθαρά επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρίας) και προκλήσεων της καθημερινής επιχείρηματικής δραστηριότητας (πράξης).

Προσομοιωτής για χρήση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το GemaSim έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίσει τον υφιστάμενο βαθμό εμπειρίας και να τον αυξήσει μέσα από τον «πραγματικό ανθρώπινο παράγοντα»

Ενισχύει τα:

 • Εμπειρία
 • Παρατήρηση
 • Ανάλυση
 • Τροποποίηση – Μετασχηματισμό και
 • Ενοποίηση

αυθεντικών συμπεριφορών.

Σχετίζονται όλα με την αποτελεσματική προσωπική και ομαδική συμπεριφορά – σε πραγματικό χρόνο.


Όπως η εκπαίδευση αστροναυτών σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας..

Το GemaSim παρέχει μια διασκεδαστική, αλλά σοβαρή και σχετική δραστηριότητα προσομοίωσης, που βοηάει στον προσδιορισμό των διαφορετικών συμπεριφορικών μοτίβων.

Ανταγωνιστικές ομάδες τεσσάρων «αστροναυτών» επιχειρούν με το δικό τους διαστημικό σκάφος, συμμετέχοντας σε μια θεαματική εξερεύνηση ενός άγνωστου τεταρτημορίου στο βαθύ διάστημα – X-578.

Δουλεύοντας σε ζευγάρια, τα μέλη του πληρώματος μοιράζονται έναν από τους δύο σταθμούς εργασίας επί του σκάφους, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί για να χειρίζονται τα:

 • Πρόωση
 • Εργασίες
 • Πειράματα και
 • Την διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας.
gemasim-interface-spyros-kollas-leadership-training-greece-cyrus
gemasim-the-course

Τα σενάρια απαιτούν αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία σε ένα περιβάλλον πολλαπλών απαιτήσεων όπου

 • Φόρτος εργασίας
 • Διαχείριση του χρόνου
 • Λήψη αποφάσεων και
 • Ο καθορισμός προτεραιοτήτων

τους κρατούν απασχολημένους.

Κατά την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων τα άτομα εκδηλώνουν αυθεντικά πρότυπα συμπεριφοράς.

Το σημαντικότερο; «παίζοντας» το δικό τους γνήσιο ρόλο υπό πίεση.

Flight Deck Demo

Το λογισμικό προσομοιώνει 2 – 4 ξεχωριστούς σταθμούς εργασίας διαστημικών σκαφών και το περιβάλλον του διαστήματος.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα ανατεθεί σε κάθε μέλος του πληρώματος να εισέλθει σε έναν από αυτούς τους σταθμούς.

Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι συμμετέχοντες κατά την πτήση είναι το σημείο εκκίνησης για εκπαίδευση:
• Δεξιοτήτων προσδιορισμένη ξεκάθαρα στον ανθρώπινο παράγοντα
• Δημιουργίας ομάδων
• Ηγεσίας και συνεργασίας σε αγχωτικές καταστάσεις
• Ανάλυσης δεξιοτήτων σε κέντρα αξιολόγησης

Με βάση την παρατήρηση της εφαρμοσμένης συμπεριφοράς, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των συμμετεχόντων μπορούν εύκολότερα να αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν θέματα όπως:
• Κοινωνικές ικανότητες
• Κίνητρα απόδοσης, ηγεσίας και δημιουργική ώθησης
• Ψυχική συγκρότηση
• Συμπεριφορά ομάδας
• Δυνατότητες επικοινωνίας
• Ηγετική ικανότητα

Επιστροφή στη βάση

gemasim-greece-cyprus-spyros-kollas

Ακολουθεί μια διεξοδική απενημέρωση που περιλαμβάνει ανατροφοδότηση με ανάλυση της δυναμικής των ατόμων και των ομάδων.

Αυτό, αξιοποιώντας τα βίντεο και θέτοντας προβληματισμούς για τις εκδηλωμένες συμπεριφορές των συμμετεχόντων.

next courses: to be announced

High Performance Team Training

Δύο ημέρες θεωριτικής και πρακτικής εκπαίδευσης για μέγιαστο 15 άτομα, κατά την οποία θα καλύψουμε Μη Τεχνικές Δεξιότηες - Soft Skills όπως; Επίγνωση της κατάστσης (Situational Awareness), Λήψη αποφάσεων (Decision Making), Επικοινωνία (Communication), Ηγεσία (Leadership & Followership), Ομαδικότητα (Teamwork) & Παράγοντες διαμόρφωσης απόδοσης (Performance Shaping Factors). Σε αυτή την εκπαίδευση θα μάθετε πως να δημιουργήσετε, αλλά και να διατηρήσετε μια τέτοια ομάδα ανθρώπων Υψηλής Απόδοσης!
600
 • Εκπαίδευση και coaching για μη τεχνικές δεξιότητες (soft skills) και χρήση του GemaSim
 • Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
 • GemaSim Licence
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Δύο ημέρες εμπνευσμένης εκπαίδευσης που θα βοηθήσει την ομάδα σας να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, περιορίζοντας τα επικοινωνιακά σφάλματα και τις λανθασμένες υποθέσεις
 • Συμμετοχικές και συνεργατικές συζητήσεις μάθησης σε εικονικό περιβάλλον
 • Υλικό που θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε να εκτελείτε ό, τι έχετε μάθει αμέσως μετά την εκπαίδευση
 • Δύο coaching video-calls μίας ώρας περίπου, μία εβδομάδα μετά την εκπαίδευση για να διευκρινιστούν τυχόν ερωτήσεις, σκέψεις ή απορίες.

Το κόστος είναι ανά άτομο σε ομάδα 6 συμμετεχόντων που είναι και ο ελάχιστος αριθμός για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης. Αν επιθυμείτε να καταβάλετε το κόστος της διήμερης εκπαίδευσης απευθείας, χρησιμοποιείστε το κουμπί “PURCHASE” από πάνω. Σε διαφορετική περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για την έκδοση και αποστολή proforma invoice.

Για προσαρμοσμένες εταιρικές λύσεις Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

FAQ

Συνηθισμένες Ερωτήσεις

Γρήγορη απάντηση: Σε όσους εργάζονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπου τα λάθη μπορεί να είναι η διαφορά ζωής και θανάτου. Που η αβεβαιότητα είναι κοινή ή όπου τα μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν ένα μείγμα ατομικών δεξιοτήτων και (συν)εργασίας για να φέρουν τα επιθυμητά επιτυχημένα αποτελέσματα.
Ιατρικός κλάδος, Χειρουργοί, Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού & Δημόσιου τομέα, Ναυτιλία Φαρμακευτική βιομηχανία, τη Βιομηχανία τροφίμων, πλαστικών, χαρτιού και κυτταρίνης, Βαριά και βιομηχανία

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διεξάγεται σε ημερομηνίες που αποφασίζονται από τους εκπαιδευτές του.
Εάν επιθυμείτε την διεξαγωγή εκπαίδευσης σε διαφορετική ημερομηνία επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε να το οργανώσουμε για εσάς.

Το κόστος είναι μόλις 600.00 € ανά συμμετέχοντα σε ομάδα των 6 ατόμων. Ισχύουν ειδικές χρεώσεις για ομάδες άνω των 6 ατόμων και εταιρικές εκπαιδεύσεις. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται δια ζώσης σε χρονικό διάστημα δύο ημερών. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας, προτείνεται προ-εργασία μεταξύ της εγγραφής και της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να υποστηρίζει όσους μαθαίνουν καλύτερα μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης και θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες γρήγορα.

Φυσικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος λαμβάνετε πιστοποίηση εκπαίδευσης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην επαγγελματική σας ανάπτυξη και το βιογραφικό σας.

Την πιστοποίση θα την λάβετε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Δεν περιλαμβάνεται κάρτα. Είναι ο τρόπος μας να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ποσότητα του πλεονάζοντος πλαστικού στον κόσμο!