Ελλαδα – κυπροσ

Εκπαίδευση και αξιολόγηση Μη Τεχνικών Δεξιοτήτων

Συνειδητοποίηση κατάστασης, λήψη αποφάσεων, επικοινωνίες, ηγεσία, παράγοντες ομαδικής εργασίας και διαμόρφωσης επιδόσεων. Μάθετε πώς θα δημιουργήσετε και θα διατηρήσετε αυτήν την ομάδα υψηλής λειτουργικότητας και απόδοσης!

Το Πρόβλημα

Οι επιπτώσεις του στρες στο άτομο αποτελούν ανησυχία στo σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η ανάγκη για αποτελεσματική απόδοση υπό πίεση.

Φυσιολογικές, ψυχολογικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές επιπτώσεις που περιορίζουν και αποσπούν την προσοχή των ανθρώπων από την κύρια εργασία, είναι ο λόγος της μετάπτωσής τους από καθιερωμένους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές σε συμπεριφορές που μερικές φορές είναι δύσκολο να εξηγηθούν.

Αυτό έχει μελετηθεί εκτενώς σε βιομηχανίες με υψηλό άγχος και στρες όπως η Αεροπορία, ο Στρατός, η Αυτόνομη κατάδυση, η Ναυτιλία, η Υγειονομική περίθαλψη, η Νομική, καθώς επίσης και μεταξύ των στελεχών της διοίκησης επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Αυτός είναι και ο λόγος που η αποτελεσματική “προπόνηση” συστήνεται να γίνεται, τουλάχιστον εν μέρει, όταν οι άνθρωποι και οι ομάδες βρίσκονται υπό πίεση.

Η Λύση

Το GemaSim κάνει την συμπεριφορά ευκολότερα παρατηρήσιμη. Βοηθάει στην κατανόηση των αιτιωδών παραγόντων της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Μέσω ανάλυσης των συμπεριφορών των συμμετεχόντων, καταφέρνουμε τον μετασχηματισμό και την ενοποίηση των ομάδων.

Η ανάλυση εργασιών (Task Analysis) και τα αντίστοιχα συστήματα δεικτών συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί και επικυρωθεί ήδη, στις προαναφερθείσες βιομηχανίες.

Προσαρμόζουμε τη βασική δομή αυτών των ισχυρών δεικτών συμπεριφοράς ώστε να ταιριάζουν σε συγκεκριμένα σενάρια ομαδικής εργασίας και τα παραμετροποιούμε για διαφορετικούς ανθρώπους και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Έρευνες έχουν αποδείξει τη σημασία της εστίασης της εκπαίδευσης σε ένα συγκεκριμένο και προσδιορισμένο πλαίσιο, αξιοποιώντας παράλληλα τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές των συμμετεχόντων.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ομάδων Υψηλής Απόδοσης!

Ένα διήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο συνδυάζει ένα μείγμα θεωρίας από την αιχμή της επιστημονικής έρευνας, απλές πρακτικές ασκήσεις και την εργασία σε εικονικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα αξιοποιούνται περιπτωσιολογικές μελέτες και συνεργατικές ασκήσεις, με σκοπό την ομογενοποίηση της μάθησης.

Ο μέγιστος αριθμός στην τάξη είναι 15 άτομα και ο ελάχιστος 6.

Αυτή η εκπαίδευση βασίζεται σε προγράμματα όπως το CAA’s Flight-crew human factors handbook (CAP 737) και τα IOGP Well Operations Crew Resource Management Docs 501 προσαρμοσμένα και παραμετροποιημένα για τον κλάδο σας.

Ο εκπαιδευτής αυτού του προγράμματος έχει πολυετή εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, έχοντας πραγματοποιήσει αποστολές και αντίστοιχες εκπαιδεύσεις σε τομείς όπως υγειονομική περίθαλψη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ομάδες καταδύσεων υψηλού κινδύνου και στον τομέα της αεροπορίας.

GemaSim

Το GemaSim είναι ένας προσομοιωτής προσαρμοσμένος για χρήση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι σχεδιασμένος από ψυχολόγους, με σκοπό την ενίσχυση της ομαδικής (συν)εργασίας και της ουσιαστικής απόδοσης. 

Η εκπαίδευση γίνεται δημιουργώντας ένα “αγχωτικό”, χρονικά δεσμευτικό και απαιτητικό περιβάλλον στο οποίο ο μόνος τρόπος για να ολοκληρώσετε τις αποστολές έγκαιρα, είναι να λειτουργείτε συνεκτικά ως ομάδα, με σαφείς ρόλους, ξεκάθαρη επικοινωνία , αποτελεσματική ηγεσία και ισχυρή λήψη αποφάσεων.

Ο όγκος της ουσιαστικής και βαθιάς μάθησης δεν προκύπτει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των αποστολών. Ξεδιπλώνεται με λεπτομερείς και ανακλαστικές συζητήσεις που παρακινούνται και διευκολύνονται από το εκπαιδευμένο – εξειδικευμένο προσωπικό μας, βάση των επιδιωκόμενων στόχων σας.

Προσομοιωτής για χρήση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το GemaSim έχει σχεδιαστεί για να προσδιορίσει τον υφιστάμενο βαθμό εμπειρίας και να τον αυξήσει μέσα από τον «πραγματικό ανθρώπινο παράγοντα». Ενισχύει:

 • Εμπειρία
 • Παρατήρηση
 • Ανάλυση
 • Τροποποίηση – Μετασχηματισμό και
 • Ενοποίηση αυθεντικών συμπεριφορών.

Σχετίζονται όλα με την αποτελεσματική προσωπική και ομαδική συμπεριφορά – σε πραγματικό χρόνο.

Το GemaSim παρέχει μια διασκεδαστική, αλλά σοβαρή δραστηριότητα προσομοίωσης, που βοηθάει στον προσδιορισμό των διαφορετικών συμπεριφορικών μοτίβων.

Ανταγωνιστικές ομάδες τεσσάρων «αστροναυτών» επιχειρούν με το δικό τους διαστημικό σκάφος, συμμετέχοντας σε μια θεαματική εξερεύνηση ενός άγνωστου τεταρτημορίου στο βαθύ διάστημα – X-578.

Δουλεύοντας σε ζευγάρια, τα μέλη του πληρώματος μοιράζονται έναν από τους δύο σταθμούς εργασίας επί του σκάφους, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί για να χειρίζονται:

 • Πρόωση
 • Εργασίες
 • Πειράματα και
 • Την διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας.

Το GemaSim είναι ο σύνδεσμος που λείπει μεταξύ: καθαρά επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρίας) και προκλήσεων της καθημερινής επιχείρηματικής δραστηριότητας (πράξης).

Τα σενάρια απαιτούν αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία σε ένα περιβάλλον πολλαπλών απαιτήσεων όπου

 • Φόρτος εργασίας
 • Διαχείριση του χρόνου
 • Λήψη αποφάσεων και
 • Ο καθορισμός προτεραιοτήτων

τους κρατούν απασχολημένους.

Κατά την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων τα άτομα εκδηλώνουν αυθεντικά πρότυπα συμπεριφοράς.

Το σημαντικότερο; «παίζοντας» το δικό τους γνήσιο ρόλο υπό πίεση.

Το Λογισμικό

Το λογισμικό προσομοιώνει 2 – 4 ξεχωριστούς σταθμούς εργασίας διαστημικών αεροσκαφών και το περιβάλλον του διαστήματος.

Για την διαξεγωγή των αλληλένδετων μεταξύ τους σεναρίων, θα ανατεθεί σε κάθε μέλος του πληρώματος να αναλάβει καθήκοντα σε έναν από αυτούς τους σταθμούς.

Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται οι συμμετέχοντες κατά την πτήση είναι το σημείο εκκίνησης για εκπαίδευση:
• Δεξιοτήτων προσδιορισμένη ξεκάθαρα στον ανθρώπινο παράγοντα
• Δημιουργίας ομάδων
• Ηγεσίας και συνεργασίας σε αγχωτικές καταστάσεις
• Ανάλυσης δεξιοτήτων σε κριτικής σημασίας ικανότητες

Με βάση την παρατήρηση της εφαρμοσμένης συμπεριφοράς, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των συμμετεχόντων μπορούν εύκολότερα να αξιολογηθούν και να εκτιμηθούν θέματα όπως:
• Κοινωνικές ικανότητες
• Κίνητρα απόδοσης, ηγεσίας και δημιουργική ώθησης
• Ψυχική συγκρότηση
• Συμπεριφορά ομάδας
• Δυνατότητες επικοινωνίας
• Ηγετικές ικανότητες

Επιστροφή στη βάση

Ακολουθεί μια διεξοδική απενημέρωση που περιλαμβάνει ανατροφοδότηση με ανάλυση της δυναμικής των ατόμων και των ομάδων.

Αυτό, αξιοποιώντας τα βίντεο και θέτοντας προβληματισμούς για τις εκδηλωμένες συμπεριφορές των συμμετεχόντων.

Δείτε τι είπαν για την εκπαίδευση και τα αποτελέσματά της!

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση

GemaSim Bailout Human Synthesis-Spyros-Kollas-Greece-CyprusΔύο ημέρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για μέγιστο 15 άτομα, κατά την οποία θα καλύψουμε Μη Τεχνικές Δεξιότηες – Non Technical Skills όπως;

 • Επίγνωση της κατάστασης (Situational Awareness)
 • Λήψη αποφάσεων (Decision Making)
 • Επικοινωνίες (Communication)
 • Ηγεσία (Leadership & Followership)
 • Ομαδικότητα (Teamwork) &
 • Παράγοντες διαμόρφωσης απόδοσης (Performance Shaping Factors).

Σε αυτή την εκπαίδευση θα μάθετε πως να δημιουργήσετε, αλλά και να διατηρήσετε μια τέτοια ομάδα ανθρώπων Υψηλής Απόδοσης! Δύο ημέρες εμπνευσμένης εκπαίδευσης που θα βοηθήσει την ομάδα σας να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, περιορίζοντας τα επικοινωνιακά σφάλματα και τις λανθασμένες υποθέσεις

Δεν έχετε χρόνο για 2 ή 3 συνεχόμενες ημέρες;

FAQ

Συνηθισμένες Ερωτήσεις

Γρήγορη απάντηση: Σε όσους εργάζονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπου τα λάθη μπορεί να είναι η διαφορά ζωής και θανάτου. Που η αβεβαιότητα είναι κοινή ή όπου τα μέλη πρέπει να χρησιμοποιούν ένα μείγμα ατομικών δεξιοτήτων και (συν)εργασίας για να φέρουν τα επιθυμητά επιτυχημένα αποτελέσματα.
Ιατρικός κλάδος, Χειρουργοί, Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού & Δημόσιου τομέα, Ναυτιλία Φαρμακευτική βιομηχανία, τη Βιομηχανία τροφίμων, πλαστικών, χαρτιού και κυτταρίνης, Βαριά βιομηχανία

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διεξάγεται σε ημερομηνίες που αποφασίζονται από τους εκπαιδευτές του.
Εάν επιθυμείτε την διεξαγωγή εκπαίδευσης σε διαφορετική ημερομηνία επικοινωνήστε μαζί μας και θα φροντίσουμε να το οργανώσουμε για εσάς.

Το κόστος είναι μόλις 600.00 € ανά συμμετέχοντα σε ομάδα των 6 ατόμων. Ισχύουν ειδικές χρεώσεις για ομάδες άνω των 6 ατόμων και εταιρικές εκπαιδεύσεις. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται δια ζώσης σε χρονικό διάστημα δύο ημερών. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας, προτείνεται προ-εργασία μεταξύ της εγγραφής και της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να υποστηρίζει όσους μαθαίνουν καλύτερα μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης και θέλουν να δημιουργήσουν ομάδες γρήγορα.

Φυσικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος λαμβάνετε πιστοποίηση εκπαίδευσης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην επαγγελματική σας ανάπτυξη και το βιογραφικό σας.

Την πιστοποίση θα την λάβετε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Δεν περιλαμβάνεται κάρτα. Είναι ο τρόπος μας να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την ποσότητα του πλεονάζοντος πλαστικού στον κόσμο!