Κλάδος Υγείας

healthcare-clinics-soft-skills-decision-making-training-gemasim-spyroskollas-greece-cyprus

Hospital & Clinic managers, Surgeons, Practice, Satellite operations I, II & III, Physician assistants, Nurses & Team leaders, Ambulatory Nurses, Anesthesiologists, Behavioral Health Charge Nurses, Emergency Room Nurses, Flight Nurses, Medical Surgery Nurses, Operating Room Nurses, Paramedics, Clinical Specialists, 

medical-clinics-hospitals-surgeons-critical-decision-making-skills-training-spyros-kollas-greece-cyprus

Healthcare Human Factors

Ο Ανθρώπινος Παράγοντας – Human Factors, εξετάζει τη σχέση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και των συστημάτων που χειρίζονται, εστιάζοντας στην βελτίωση, την αποδοτικότητα, δημιουργικότητα, παραγωγικότητα και την εργασιακή ικανοποίηση, με στόχο την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.

Η εφαρμογή αρχών ανθρώπινων παραγόντων είναι το κλειδί για την αποφυγή των περισσότερων ανεπιθύμητων ενεργειών και αποτελεσμάτων στην υγειονομική περίθαλψη.
Επομένως και βάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας πρέπει να έχουν βασική κατανόηση των αρχών των ανθρώπινων παραγόντων – Human Factors.

Healthcare Human Factors Training

Υπό πίεση οι άνθρωποι έχουν την τάση να αλλάζουν από καθιερωμένους κανόνες και βέλτιστες πρακτικές σε συμπεριφορές που μερικές φορές είναι δύσκολο να εξηγηθούν.

Αυτό έχει παρατηρηθεί σε βιομηχανίες με υψηλό άγχος και στρες όπως της Ναυτιλίας, της Νομικής, καθώς και μεταξύ των στελεχών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αυτός είναι και ο λόγος που η αποτελεσματική “προπόνηση” συστήνεται να γίνεται, τουλάχιστον εν μέρει, όταν οι άνθρωποι και οι ομάδες βρίσκονται υπό πίεση.

Healthcare Human Factors Free Webinar

Σε ποιούς απευθύνεται: Hospital & Clinic managers, Surgeons, Practice, Satellite operations I, II & III, Physician assistants, Nurses & Team leaders, Ambulatory Nurses, Anesthesiologists, Behavioral Health Charge Nurses, Emergency Room Nurses, Flight Nurses, Medical Surgery Nurses, Operating Room Nurses, Paramedics, Clinical Specialists, Managers.

Είναι δωρεάν και με την εγγραφή σας θα αποκτήσετε: Δύο videos, την διδακτέα ύλη της εκπαίδευσης και πρόσθετο επιμορφωτικό περιεχόμενο για τα αλληλοεξαρτώμενα Soft & Critical decision making skills: Teamwork, Leadership & Followership, Communications, Situational awareness, Decision making, Stress & Fatigue..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το webinar απευθύνεται επίσης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε τομείς όπως το μάνατζμεντ, η διοίκηση επιχειρήσεων, οι κοινωνικές, πολιτικές και στρατιωτικές επιστήμες.  

Μάθετε περισσότερα στην ψηφιακή παρουσίαση

Ταυτόχρονα αποκτάτε πρόσβαση σε πρόσθετο, συναφές, επιμορφωτικό περιεχόμενο & δωρεάν εργαλεία

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Συμβουλευτική & Εκπαίδευση

Ψηφιακός μετασχηματισμός, Τεχνητή νοημοσύνη, Gamification, αυτοματισμοί μάρκετινγκ & πωλήσεων, διαπραγματεύσεις πωλήσεων.

Διερευνήσεις

BHS μοντέλο διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων. Προσδιορίστε τα μέτρα των αλλαγών που χρειάζονται και αποτρέψετε την επανάληψη των συμβάντων. 

Διαπραγματεύσεις

Συμβουλευτική και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης συμβολαίων, πωλήσεων και προχωρημένων διαπραγματεύσεων.

Ομιλίες

Keynote ομιλίες για Top management, Midle management, Supervisors, Team leadrs επιχειρήσεων και οργανισμών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

e-Learning

Όλες οι εκπαιδεύσεις διαθέσιμες online κατόπιν συνεννόησης. Σεμινάρια, Webinars, Open talks, Συνεντεύξεις, Αναλύσεις case studies και διαδικτυακά events.

HITL Simulation Retreats

Έυχάριστα αλλά και άκρως δυναμικά και αποτελεσματικά εκπαιδευτικά retreats αναβάθμισης Μη Τεχνικών Δεξιοτήτων.