Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Human Factors Lean Six Sigma

Τομέας: Human Factors & Business Excellence

Απονέμεται Πιστοποιητικό  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Δυνατότητα πιστοποίησης από τον διεθνή φορέα ILSSI 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 09 Μαίου | 19:00

Διάρκεια: 7 διαδικτυακά σεμινάρια (1 την εβδομάδα) 

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση

 • 30 ώρες διαδικτυακής εκπαίδευσης και εξάσκησης
 • Εκπαιδευτικό υλικό
 • Ασκήσεις
 • Εξέταση προετοιμασίας (ILSSI mock exam)
 • Πιστοποιητικό συμμετοχής
 • 8 εβδομάδες – 1 to 1 – Coaching/Mentoring

Σε ποιους Απευθύνεται

 • Διευθυντές παραγωγής, εργοδηγούς και μηχανικούς
 • Επαγγελματίες στην Διαχείριση Ποιότητας
 • Διευθυντές και Υπεύθυνους Τμήματος
 • Διαχειριστές Έργων
 • Συμβούλους Συνεχούς Βελτίωσης

Καθώς και σεόποιον ενδιαφέρεται για την εκμάθηση των κύριων εργαλείων βελτίωσης της απόδοσης διαδικασιών.

Μετα την εκπαίδευση θα είστε σε θέση να

 • Θέσετε τις προσδοκίες, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Πελάτη στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων και των έργων συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών.
 • Εξαλείψετε τα σιλό μεταξύ ομάδων και τμημάτων, εστιάζοντας στην ανάλυση της δια-τμηματικής απόδοσης μιας διαδικασίας.
 • Μειώσετε τη διακύμανση στην απόδοση μιας διαδικασίας στοχεύοντας στη δημιουργία μιας διαδικασίας με σχεδόν χωρίς ελαττώματα.
 • Προωθήσετε τη λήψη αποφάσεων με βάση γεγονότα και δεδομένα, έναντι απόψεων και αντιλήψεων.
 • Συμβάλετε στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και βελτίωσης.
 • Βελτιώσετε τον τρόπο υλοποίησης των διαδικασιών, έτσι ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται ευκολότερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα.