You are currently viewing Εφαρμογή των Human Factors σε προγράμματα επιχειρησιακής αριστείας
Εφαρμογή των Human Factors σε προγράμματα επιχειρηματικής αριστείας

Εφαρμογή των Human Factors σε προγράμματα επιχειρησιακής αριστείας

Εφαρμογή των Human Factors σε προγράμματα επιχειρησιακής αριστείας

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή

Αν σκεφτόσουν για βελτιώσεις και απτά αποτελέσματα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, τώρα είναι η ώρα να το κάνεις. Όλο και περισσότεροι οργανισμοί αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τους Ανθρώπινους Παράγοντες – Human Factors στα προγράμματα επιχειρησιακής αριστείας που εφαρμόζουν.

Η δημοτικότητα των προγραμμάτων επιχειρησιακής αριστείας αυξάνεται ραγδαία. Ωστόσο, η εφαρμογή τους απέχει πολύ από την έλλειψη προβλημάτων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στις επιχειρήσεις, όσον αφορά τη διατήρηση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας. Μια βραχυπρόθεσμη δηλαδή, άμεση σχέση μεταξύ της εφαρμογής λιτών πρακτικών – Lean Management (σκληρών και μαλακών) και του φυσικού περιβάλλοντος εργασίας, συμπεριλαμαβομένων των χαρακτηριστικών των θέσεων εργασίας, που συνδέονται άμεσα με το επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Μακροπρόθεσμα, η επιχειρησιακή απόδοση επηρεάζεται από το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των εργαζομένων και ρυθμίζεται από το φυσικό περιβάλλον εργασίας και τα εργασιακά χαρακτηριστικά με τη μεσολαβητική επίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών. (Paolo Gaiardelli, Barbara Resta, Stefano Dotti 2018)

Σύμφωνα με την HSE, τα Human Factors καλύπτουν τρεις τομείς επιρροής:

 • Τη θέση εργασίας
 • Το άτομο
 • Τον οργανισμό

 

Θέση εργασίας

Περιλαμβάνει τους τομείς: φύση της εργασίας, περιβάλλον και τον φόρτο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται: σχεδιασμός οθονών και ο ρόλος των διαδικασιών.
Ο σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εργονομικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τους ανθρώπινους περιορισμούς και τα δυνατά τους σημεία.

 

Το άτομο

Συμπεριλαμβάνονται οι ικανότητες, οι δεξιότητες, η προσωπικότητα, η στάση και η αντίληψη του κινδύνου. Τα ατομικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τη συμπεριφορά με πολύπλοκους τρόπους. Ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως η προσωπικότητα, είναι σταθερά. Δεξιότητες και στάσεις ωστόσο, μπορούν να αλλάξουν ή να ενισχυθούν.

 

Ο Οργανισμός

Συμπεριλαμβανονται τα προτύπα εργασίας, η κουλτούρα του χώρου εργασίας, οι πόροι, οι επικοινωνίες,η ηγεσία και ούτω καθεξής. Τέτοιοι παράγοντες συχνά παραβλέπονται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των θέσεων εργασίας, αλλά έχουν σημαντική επιρροή στην ατομική και ομαδική συμπεριφορά.

 

Οι δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους η εκπαίδευση στα Human Factors είναι σημαντική:

 1. Η εκπαίδευση στα Human Factors είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση μιας θετικής νοοτροπίας ασφάλειας. Χρησιμεύει για την εισαγωγή (και την ενίσχυση) του εργατικού δυναμικού σε έννοιες που σχετίζονται με την αξιολόγηση κινδύνου, την εθελοντική αναφορά, τη διερεύνηση συμβάντων και τη στήριξη μεταξύ ομοτίμων.

 2. Η εκπαίδευση των ανθρώπινων παραγόντων για το εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας, αποτελεί ένα κρίσιμο και οικονομικά αποδοτικό πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό μεθόδων αναγνώρισης, κατανόησης και διαχείρισης των ανθρώπινων επιδόσεων και συναφών οργανωτικών ζητημάτων.

Τι είναι τα Human Factors και γιατί έχουν σημασία;

Τα Human Factors καλύπτουν μια σειρά θεμάτων όπως:

Τα διοικητικά, τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της ομάδας έργου είναι άνθρωποι. Όπως όλοι οι άνθρωποι κάνουν και αυτοί λάθη. Τα κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν, ανεξάρτητα από το πόσο έμπειροι, αφοσιωμένοι και προσεκτικοί είναι (Reason, 1990). Ο σχεδιασμός και η πολυπλοκότητα των επιχειρησιακών συστημάτων αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης λαθών στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν οποιοδήποτε από τα Προγράμματα Επιχειρησιακής Αριστείας.

 

Η μείωση του ανθρώπινου σφάλματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Bailout Human Synthesis. Ενσωματώνει την επιστήμη των Human Factors στα εξής:

 • Σχεδιασμός των συστημάτων των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής Αριστείας
 • Διαδικασίες και
 • Καθήκοντα

διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη μείωση του ανθρώπινου σφάλματος.

 

Τα HF είναι ένα μίγμα από πολλούς κλάδους.

 • Κλινική Ψυχολογία
 • Πειραματική Ψυχολογία
 • Ανθρωπομετρία
 • Επιστήμη Υπολογιστών
 • Γνωσιακή επιστήμη
 • Μηχανική ασφάλειας
 • Ιατρική
 • Οργανωτική Ψυχολογία
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία και
 • Βιομηχανική Μηχανική

και έχουν πέντε (5) στάδια ανάπτυξης – ωριμότητας

Human Factors Management Frameworks

Με απλά λόγια, HF είναι η επιστήμη της κατανόησης των ανθρώπινων επιδόσεων σε ένα σύστημα.

Η ιστορία των Human Factors

 

Λεονάρντο Ντιβίντσι

Ήταν γύρω στο 1487 όταν ο Λεονάρντο Ντιβίντσι ξεκίνησε την έρευνά του στον τομέα της ανθρωπομετρίας. Ο Vitruvian Man είναι ένα από τα πιο διάσημα σχέδιά του που περιγράφεται ως μία από τις πρώτες πηγές που παρουσιάζουν κατευθυντήριες γραμμές για την ανθρωπομετρία. Την ίδια στιγμή, άρχισε επίσης να μελετά την πτήση των πτηνών. Συνειδητοποίησε ότι οι άνθρωποι είναι πολύ βαρύς αλλά όχι τόσο ισχυροί για να πετάξουν χρησιμοποιώντας φτερά, απλά προσκολλημένα στα χέρια τους. Έτσι σχεδίασε μια συσκευή που ο αεροπόρος βρίσκεται σε μια σανίδα, χρησιμοποιώντας δύο μεγάλα μεμβρανώδη φτερά, μοχλούς χειρός, πεντάλ ποδιών και ένα σύστημα τροχαλιών.

 

Frank και Lillian Gilbreth

Το 1900, οι Frank και Lillian Gilbreth, και οι δύο μηχανικοί της βιομηχανίας, δούλευαν πάνω στον τρόπο μείωσης του ανθρώπινου σφάλματος στην ιατρική. Ήταν αυτοί που ανέπτυξαν την έννοια της χρήσης των call backs στην επικοινωνία στις αίθουσες χειρουργείων.

Η προέλευση του όρου Human Factors είναι από την αεροπορία. Ανεπίσημα στη βιβλιογαφία της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και σε εκθέσεις διερεύνησης ατυχημάτων στη δεκαετία του 1940, (ATSB Human Factors εκπαιδευτικό υλικό). Το 1957 χρησιμοποιήθηκε επίσημα για να περιγράψει τη σύγχρονη πρακτική (David Adams 2006).

 

Ναύαρχος Donald Engen

Αργότερα το 1986 ο Ναύαρχος Donald Engen, πρώην Διαχειριστής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε: «Περάσαμε πάνω από πενήντα χρόνια στο υλικό, το οποίο είναι πλέον αρκετά αξιόπιστο. Τώρα ήρθε η ώρα να εργαστούμε με τους ανθρώπους.»

Αυτή μπορεί να είναι μια δήλωση που θέτει με κάποιο τρόπο τα θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να αξεταστεί η ανάγκη των βιομηχανιών για τα Human Factors.

Χρειαζόμαστε δικηγόρους για συμβουλές σχετικά με παράνομα προβλήματα. Προσλαμβάνουμε αρχιτέκτονες για την κατασκευή ενός σπιτιού. Συμβουλεύουμε γιατρούς για τη διάγνωση ενός ιατρικού προβλήματος. Αλλά σε ποιον απευθυνόμαστε όταν πρόκειται για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα Human Factors;

Παρά το γεγονός ότι πολλές ζωές μπορεί να εξαρτώνται από το αποτέλεσμα, η προσέγγιση είναι διαισθητική. Ένα ιστορικό πολλών ετών εμπειρίας σε μια βιομηχανία ή χιλιάδες ώρες πτήσης μπορεί να έχει μικρή ή μηδενική σημασία όταν αναζητάμε λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να προσφέρει μόνο μια εις βάθος κατανόηση των Human Factors.

Επιρροή των Human Factors

 

Καθήκοντα, φόρτος και πρότυπα εργασίας.

Σύμφωνα με την HSE, ο φόρτος εργασίας σχετίζεται με:

 • Την επάρκεια (ορισμένα καθήκοντα μπορεί να απαιτούν λιγότερη επεξεργασία από πιο έμπειρο προσωπικό)
 • Τις ώρες και το πρόγραμμα εργασίας (υποφόρτωση σε χειριστών, προγραμματιστών, βαρδιών κλπ)
 • Τις οργανωτικές αλλαγές (όπου αλλάζουν καθήκοντα ή ρόλοι) και
 • Τα επίπεδα στελέχωσης.

Ο φόρτος εργασίας μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε ορισμένους κλάδους ή ρόλους. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει ανεπαρκής προσφορά ειδικευμένου προσωπικού. Ο υψηλός (ή αντιληπτός υψηλός) φόρτος εργασίας επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια. Επηρεάζει επίσης αρνητικά την ικανοποίηση από την εργασία. Ως εκ τούτου, συμβάλλει στην υψηλή εναλλαγή και στην έλλειψη προσωπικού.

Εάν επιθυμείς να προσδιορίσεις εάν διαθέτεις επαρκές προσωπικό, ενδέχεται να απαιτηθεί αξιολόγηση του φόρτου εργασίας. Πρέπει να αξιολογήσεις αν υπάρχει ικανότητα για πρόσθετα καθήκοντα ή αν το προσωπικό μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμβάντα ή διαταραχές στις διαδικασίες.

Ο φόρτος εργασίας θα πρέπει επίσης να αξιολογείται όταν εισάγονται νέα καθήκοντα, εξοπλισμός, συστήματα, καθώς και όταν γίνονται αλλαγές στους ρόλους και τις αρμοδιότητες.

 

Εργασιακό περιβάλλον και σχεδιασμός χώρου εργασίας.

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και οι φυσικές συνθήκες στις οποίες εκτελείται η εργασία, είναι η ρύθμιση αυτού που ονομάζουμε περιβάλλον εργασίας. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να επηρεάσουν τα συναισθήματα ευεξίας, τις σχέσεις στο χώρο εργασίας, την αποτελεσματικότητα, τη συνεργασία και την υγεία των εργαζομένων.

Η διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσης ενός χώρου εργασίας για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων και της ασφάλειας των εργαζομένων, είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται ο σχεδιασμός του χώρου εργασίας. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους. Περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου (όπως τα πλοία) και χώροι εργασίας χαμηλού κινδύνου (όπως γραφεία).

 

Πολιτισμός και επικοινωνία στον χώρο εργασίας.

Η επικοινωνιακή κουλτούρα στον χώρο εργασίας μπορεί να οριστεί ως ένας τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός συνεργάζεται με τους ανθρώπους, μοιράζεται πληροφορίες, καθοδηγεί συζητήσεις και ενθαρρύνει το να εισακούγονται οι εργαζόμενοι.

Οι επιχειρησιακές επικοινωνίες επηρεάζονται από τον πολιτισμό. Αυτό με την αύξηση της κατανόησης και της συνάφειας της πολιτιστικής γνώσης. Οι χώροι εργασίας παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερη ποικιλομορφία. Σήμερα, η επιχειρησικαή επικοινωνία περιλαμβάνει την επαφή με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες και με εταιρείες σε διαφορετικές χώρες.

 

Ηγεσία και πόροι.

Οι πόροι που μπορείτε να αποκτήσετε καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας είναι υποπροϊόντα επιτυχούς ηγεσίας. Πόροι που υπάρχουν αλλά δεν δίνονται. Κυρίως κερδίζονται ως αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, του σεβασμού από τους ομότιμούς σας και των ειδικών καριέρας και των θυσιών. Αλλά το πιο σημαντικό από τις αποτυχίες που σας δίδαξαν μαθήματα κατά την διαδρομή.

 

Πολιτικές, προγράμματα και διαδικασίες.

 • Κώδικας δεοντολογίας
 • Πολιτικές
  • προσλήψεων
  • διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • κινητών τηλεφώνων
  • καπνίσματος
  • για τα φάρμακα και το αλκοόλ
  • υγείας και ασφάλειας
  • κατά των διακρίσεων και της παρενόχλησης

 

Ικανότητα και δεξιότητες των εργαζομένων.

Οι δεξιότητες που θα εξοπλίσουν τους εργαζόμενους για να επιτελέσουν τον ρόλο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι αυτές που ονομάζουμε Employability Skills. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες που χρειάζεται ένα άτομο για να τις καταστήσει «απασχολήσιμες».

 

Στάση των εργαζομένων, προσωπικότητα και ανοχή κινδύνου.

Η προθυμία ενός εργαζομένου ή μιας ομάδας να αναλάβει κινδύνους για την ασφάλεια είναι αυτό που ονομάζουμε «ανοχή κινδύνου». Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που λαμβάνουν υπόψη τα Human Factors. Τους παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν τον βαθμό επικινδυνότητας που είναι αποδεκτός από άτομα ή ομάδες.

Οφέλη των Human Factors

Τα Human Factors εξετάζουν τους ανθρώπους στις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας τους, τη σχέση τους με τις μηχανές/εξοπλισμό, τις διαδικασίες και το περιβάλλον στο οποίο ενεργούν. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους συμπεριλαμβάνονται.

Ο καθηγητής Edwards πρότεινε αυτόν τον ορισμό για τα Human Factors: «Τα HF αποσκοπούν στο να βελτιστοποιήσουν τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων τους, μέσω της συστηματικής εφαρμογής των ανθρωπιστικών επιστημών, ενσωματωμένες στο πλαίσιο της μηχανικής συστημάτων».

Οι κύριοι στόχοι είναι η αποτελεσματικότητα του συστήματος, στο οποίο περιλαμβάνονται η ασφάλεια και η αποδοτικότητα, καθώς και η ευημερία του ατόμου.

Ο καθηγητής Edwards προχωρεί ένα βήμα παραπέρα. «Δραστηριότητες» που υποδηλώνουν το ενδιαφέρον για την επικοινωνία μεταξύ ατόμων και για τη συμπεριφορά ατόμων και ομάδων.

Σήμερα, αυτό έχει επεκταθεί. Περιλαμβάνονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων και των οργανισμών στους οποίους ανήκουν, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών που αποτελούν το επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Στα πλέονεκτήματα περιλαμβάνονται:

 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης και του εντοπισμού των ανθρώπινων κινδύνων. Ακριβής προσδιορισμός των υποκείμενων αιτίων.
 • Υιοθέτηση μιας μη τιμωρητικής προσέγγισης για τη διαχείριση σφαλμάτων.
 • Ανάπτυξη μιας οργανωτικής «νοοτροπίας μάθησης» που έχει την υποστήριξη των εργαζομένων της.
 • Βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης.

Πώς να ξεκινήσεις με τα Human Factors

Δεν είναι μόνο το τεχνικό μέρος στα Προγράμματα Επιχειρησιακής Αριστείας που πρέπει να εστιάσεις. Στόχος είναι η αύξηση των ποσοστών επιτυχούς υλοποίησης. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που υιοθετεί αλλαγές και ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να ενταχθούν σε αυτές. Να θυμάσαι ότι είναι το κίνητρο, η ενθάρρυνση, και η ανταμοιβή που οδηγούν τη διαδικασία.

 1. Εξήγησε στους υπαλλήλους τις συμπεριφορές που θέλεις. Τότε ενίσχυσε τις ενέργειές τους όταν τους βλέπεις να το κάνουν σωστά.
 2. Επεξεργασία τρόπων με πιο θετικές συνέπειες για τη θετική συμπεριφορά από ό, τι για λανθασμένη.
 3. Επανεξέταση και μέτρηση των θετικών συμπεριφορών.

Άλλες επιλογές για να ξεκινήσεις με τα Human Factors

Εξέτασε τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Bailout Human Synthesis

Σημεία κλειδιά των Human Factors

Η Bailout Human Synthesis λαμβάνει υπόψιν τους φυσικούς, γνωστικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και συναισθηματικούς παράγοντες που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη λύση για την αποτελεσματικότητα του επιχειρησιακού μοντέλου αριστείας του οργανισμού σου.

Οι 12 συνηθέστερες ελλέιψεις και κενά στα προγράμματα επιχειρησιακής αριστείας είναι:

 • Έλλειψη
  • επικοινωνίας
  • γνώσεων
  • ομαδικής εργασίας
  • πόρων
  • αθένους
  • ευαισθητοποίησης
 • Εφησυχασμός
 • Περισπασμός της προσοχής
 • Κόπωση
 • Πίεση
 • Στρες
 • Κανόνες.

 

Έλλειψη επικοινωνίας

Η έλλειψη επικοινωνίας οδηγεί τελικά σε χαμηλό ηθικό. Η αναποτελεσματική επικοινωνία δημιουργεί παρανοήσεις, συγκρούσεις, χαμένες ευκαιρίες, διάδοση παραπληροφόρησης και δυσπιστία. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθάνονται γενικά ηττημένοι.

 

Εφησυχασμός

Ως ορισμός θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εφησυχασμός είναι κάποιος που είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του και δεν ενδιαφέρεται. Ένα άτομο εργάζεται στο γραφείο του και δεν ανησυχεί για τους όρους του ανταγωνισμού έξω. Άκριτα ικανοποιημένος για τα επιτεύγματα και τον εαυτό του, αυτάρεσκο. Απαθής σχετικά με μια προφανή ανάγκη ή πρόβλημα.

 

Έλλειψη γνώσεων

Τα κοινά συνώνυμα της άγνοιας είναι αμάχητα, αναλφάβητα, άγραφα και άτακτα. Αυτά τα λόγια εκφράζουν την έλλειψη γνώσης. Η άγνοια από την άλλη πλευρά μπορεί να συνεπάγεται μια γενική κατάσταση. Μπορεί επιπλέον να ισχύει για την έλλειψη ενημέρωσης για ένα συγκεκριμένο πράγμα ή θέμα.

 

Απόσπαση της προσοχής

Περισπασμός είναι η εκτροπή της προσοχής ενός ατόμου ή μιας ομάδας από μια επιθυμητή περιοχή εστίασης. Ως αποτέλεσμα, αυτό εμποδίζει ή μειώνει τη λήψη των επιθυμητών πληροφοριών. Ο περισπασμός προκαλείται από: Έλλειψη ικανότητας να δώσουν προσοχή. Έλλειψη ενδιαφέροντος για το αντικείμενο της προσοχής, ή την υψηλή ένταση. Καινοτομία και ελκυστικότητα σε κάτι διαφορετικό από το αντικείμενο της προσοχής.

Οι περισπασμοί προέρχονται τόσο από εξωτερικές όσο και από εσωτερικές πηγές.

Εξωτερικοί περισπασμοί: Μηνύματα κειμένου, οπτικές ενεργοποιήσεις, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, μουσική και τηλεφωνικές κλήσεις.

Εσωτερικοί περισπασμοί: Κόπωση, ασθένεια, πείνα, ανησυχία και ονειροπόληση. Τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί περισπασμοί παρεμβαίνουν στην εστίαση.

 

Έλλειψη ομαδικής εργασίας

Έλλειψεις

 • κατανόησης των προτύπων της ομάδας
 • προθυμίας για δέσμευση ή εκτέλεση
 • σαφήνειας στον ρόλο, ή ακόμη και στον λόγο που αποτελεί μέρος της ομάδας.

Η αίσθηση ότι δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την ομάδα ή τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητά τους να συνεισφέρουν ή να επιτύχουν.

 

Κόπωση

Κόπωση εντοπίζεται σε μία ή περισσότερες από τις συνήθειες ή ρουτίνες. Ειδικά όταν λείπει η άσκηση. Συνήθως σχετίζεται επίσης με την κατάθλιψη. Μερικές φορές η κόπωση είναι ένα σύμπτωμα άλλων υποκείμενων καταστάσεων που μπορεί να απαιτούν ιατρική υποστήριξη.

 

Έλλειψη πόρων

Έλλειψη, ανεπάρκεια ή απουσία για κάτι επιθυμητό ή απαραίτητο. Κάτι που απαιτείται, αλλά είναι σε έλλειψη ή απουσιάζει.

 

Πίεση

Η πλειονότητα των αιτιών του εργασιακού άγχους περιλαμβάνουν: Εργασιακή ανασφάλεια, συγκρούσεις με συναδέλφους ή αφεντικά, πολλές ώρες και μεγάλος φόρτος εργασίας. Τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν: Κατάθλιψη, άγχος, πτώση στην απόδοση εργασίας, και δυσκολίες ύπνου.

 

Έλλειψη σθένους

Οι παράγοντες ότι ένα άτομο στερείται αυτοπεποίθησης ποικίλλει. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβαίνει αυτό. Μερικά από αυτά: Χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη ρευστότητας όταν μιλάμε, τραυλίζει, και συναισθήματα ότι οι άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν ή γελούν μαζί τους. Φόβος ότι θα συναντήσουμε ως «επιθετικές» σκέψεις ότι θα πληγώσουμε τα συναισθήματα του άλλου. Ενοχή για να θέσουμε πρώτα τις ανάγκες μας, και φόβο για τον θυμό ή την αποδοκιμασία κάποιου άλλου.

 

Στρες

Ένας ορισμός του εργασιακού στρες μπορεί να είναι: Οι επιβλαβείς σωματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις που συμβαίνουν όταν οι απαιτήσεις της εργασίας δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις ικανότητες και τους πόρους του εργαζομένου. Το εργασιακό άγχος οδηγεί σε κακή υγεία και ακόμη και τραυματισμό. Αυτοί είναι οι λόγοι που θέτουν το στάδιο για την ασθένεια, τον τραυματισμό και την αποτυχία της εργασίας.

 

Έλλειψη ευαισθητοποίησης

Λείπει η αυτογνωσία, αποτυγχάνουμε να εντοπίσουμε τι αισθανόμαστε και πώς εκδηλώνεται στις καθημερινές μας πράξεις. Αποτυγχάνουμε να δούμε τα πρότυπα των συμπεριφορών και της σκέψης, τόσο του εαυτού μας όσο και των άλλων. Ως αποτέλεσμα, έχουμε την τάση να βιώνουμε περισσότερα αρνητικά συναισθήματα. Αυτό επειδή δεν ξέρουμε πώς να ευθυγραμμίσουμε καλύτερα τις επιλογές μας με αυτό που θέλουμε.

 

Κανόνες

Υπάρχουν δύο είδη κανόνων. Είτε ρητά είτε σιωπηρά. Αυτοί οι κανόνες καθορίζουν τις προσδοκίες μας για «κατάλληλες» συμπεριφορές. Οι κανόνες τώρα είναι συχνά τόσο ρουτίνα και ενσωματωμένες, σε τρόπους που το προσωπικό δεν γνωρίζει τις συγκεκριμένες συμπεριφορές και τις ενέργειές του. Τις περισσότερες φορές είναι αυτοί οι «άγραφοι κανόνες» που καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα.

Εφαρμογή των Human Factors σε προγράμματα επιχειρησιακής αριστείας

Τα Human Factors είναι ένας απίστευτος τρόπος για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του δικού σας προγράμματος επιχειρησιακής αριστείας. Η υιοθέτηση των Human Factors συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Ωστόσο, με την υψηλή ζήτηση και τον ανταγωνισμό, οι ιδρυτές, τα στελέχη, οι διευθυντές και οι ομάδες έργου, χρειάζεται να κατανοήσουν την πολύπλοκη δυναμική της αγοράς και να εργαστούν για να ξεχωρίσουν, παρέχοντας μοναδικές λύσεις και τεράστια αξία στους πελάτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εργαζομένους. 

Καθώς συνεχίζετε να εξερευνάτε τους ανθρώπινους παράγοντες, θυμηθείτε να κρατήσετε αυτούς τους στόχους στο επίκεντρο των προσπαθειών σας.

Η BHS και ο Σπύρος Κόλλας συμμετέχουν ενεργά σε συνεργασίες για άρθρα, παρουσιάσεις, keynotes, quotations και mentoring. Σε περίπτωση που θα θέλατε να εξετάσουμε μια τέτοια συνεργασία, επικοινωνήστε μαζί μας.