You are currently viewing 9 Προβλήματα στη δημιουργία υγιών χώρων εργασίας – Healthy Place to Work
9 Προβλήματα στη δημιουργία υγιών χώρων εργασίας - Healthy Place to Work

9 Προβλήματα στη δημιουργία υγιών χώρων εργασίας – Healthy Place to Work

9 Προβλήματα στη δημιουργία υγιών χώρων εργασίας – Healthy Place to Work

Η δημιουργία ενός υγιούς χώρου εργασίας – Healthy Place to Work – είναι σημαντική τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Οι υγιείς εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί, και με μικρότερες πιθανότητες να περάσουν μέρες ασθενείας. Ένας υγιής εργασιακός χώρος από την άλλη, μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων. Ωστόσο, η δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος μπορεί να είναι πρόκληση. Ειδικά στον σημερινό γρήγορο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόσμο. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στη δημιουργία ενός υγιούς χώρου εργασίας και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης.

Πρόβλημα #1: Έλλειψη επίγνωσης της κατάστασης

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη δημιουργία ενός υγιούς χώρου εργασίας – Healthy Place to Work – είναι η ελλιπής ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων. Πολλοί άνθρωποι, είτε δεν γνωρίζουν τη σημασία της υγείας στο χώρο εργασίας, είτε τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν για να την προωθήσουν. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να εμπλέκονται σε ανθυγιεινές συμπεριφορές ή να μην αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία στο χώρο εργασίας τους.

Διαβάστε περισσότερα: Οι “Σιωπηλοί Δολοφόνοι” της Προσωπικής και Επαγγελματικής Ευεξίας

Λύση: Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση. Οι εργοδότες μπορούν να παρέχουν εργαστήρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικές συνεδρίες. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να κατανοήσουν τη σημασία της υγείας (σωματικής και ψυχολογικής) στο χώρο εργασίας και όσα χρειάζεται να συμβούν για την προώθησή της. Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για την υγιεινή διατροφή, την άσκηση, τη διαχείριση του άγχους και την εργονομία. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να παρέχουν πόρους, όπως αφίσες και φυλλάδια που προωθούν υγιεινές συμπεριφορές.

Εξετάστε το ενδεχόμενο συμμετοχής σας στην εισαγωγική εκπαίδευση ανάπτυξης και αξιολόγησης Μη Τεχνικών Δεξιοτήτων Ομάδων Υψηλής Απόδοσης

Πρόβλημα #2: Ανθυγιεινές συμπεριφορές

Ένα άλλο πρόβλημα στη δημιουργία ενός υγιούς χώρου εργασίας – Healthy Place to Work – είναι η επικράτηση ανθυγιεινών συμπεριφορών ανάμεσα στους εργαζόμενους. Πολλοί άνθρωποι επιδίδονται σε συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνια προβλήματα υγείας. Το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και η καθιστική ζωή είναι μερικά μόνο από αυτά.

Διαβάστε επίσης: Κανονικοποίηση της Παρέκκλισης – Normalization of Deviance

Λύση: Ενθάρρυνση υγιεινών συμπεριφορών

Ένας τρόπος που οι εργοδότες μπορούν να ενθαρρύνουν υγιεινές συμπεριφορές, είναι παρέχοντας κίνητρα στους εργαζόμενους που ασχολούνται ήδη με υγιείς δραστηριότητες. Εκπτώσεις στις συνδρομές στο γυμναστήριο ή υγιεινά σνακ στην αίθουσα διαλειμμάτων είναι μια καλή αρχή. Κάτι ακόμα που μπορούν να κάνουν οι εργοδότες, είναι να οργανώσουν προγράμματα ευεξίας, όπως μαθήματα γιόγκα ή προκλήσεις φυσικής κατάστασης, για να προωθήσουν υγιεινές συμπεριφορές μεταξύ των εργαζομένων.

Εξετάστε το ενδεχόμενο συμμετοχής σας στο βραβευμένο με χρυσό ομαδικό πρόγραμμα εταιρικής ευεξίας VUCASim Dive

Πρόβλημα #3: Κίνδυνοι στο χώρο εργασίας

Οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας είναι επίσης από αυτά που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την υγεία των εργαζομένων. Στους κινδύνους αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται φυσικοί κινδύνοι, όπως έκθεση σε χημικά ή επικίνδυνα μηχανήματα. Οι ψυχολογικοί κίνδυνοι, όπως ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας ή ο υπερβολικός φόρτος εργασίας χρειάζεται να λαμβάνονται το ίδιο σοβαρά υπόψη.

Διαβάστε επίσης: Τι να επιλέξω; Ένα Εξαιρετικό ή ένα Υγιές μέρος για εργασία;

Λύση: Αντιμετώπιση κινδύνων στο χώρο εργασίας

Οι εργοδότες μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους στο χώρο εργασίας διενεργώντας τακτικές επιθεωρήσεις ασφάλειας και αξιολογήσεις κινδύνου. Μπορούν επίσης να παρέχουν προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστατευτικά γυαλιά ή ωτοασπίδες, σε υπαλλήλους που εργάζονται σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση ψυχολογικών κινδύνων, όπως η εφαρμογή πολιτικών κατά του εκφοβισμού και η διασφάλιση ότι ο φόρτος εργασίας είναι διαχειρίσιμος.

Εξετάστε το ενδεχόμενο συμμετοχής σας στην προχωρημένη εκπαίδευση ανάπτυξης Ομάδων Υψηλής Απόδοσης

Πρόβλημα #4: Στρες

Το άγχος είναι το συνηθέστερο πρόβλημα στους σημερινούς χώρους εργασίας και μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των εργαζομένων. Το άγχος οδηγεί σε μια σειρά από προβλήματα υγείας, όπως άγχος, κατάθλιψη και καρδιακές παθήσεις.

Διαβάστε επίσης: Όραμα και Ψυχολογική Ασφάλεια

Λύση: Διαχείριση άγχους

Στους τρόπους που οι εργοδότες μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους περιλαμβάνονται:

Η διαχείριση του άγχους, παρέχοντάς πόρους όπως εργαστήρια διαχείρισης άγχους, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

Μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματα των εργαζομένων και παρέχοντας ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.

Κατεβάστε το δωρεάν e-Book: Elite Leadership

Πρόβλημα #5: Έλλειψη πόρων και χρηματοδότησης

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη δημιουργία ενός υγιούς χώρου εργασίας – Healthy Place to Work – είναι η έλλειψη πόρων και χρηματοδότησης. Πιστεύεται ότι η εφαρμογή προγραμμάτων υγιούς χώρου εργασίας είναι δαπανηρή και απαιτεί μεγάλη επένδυση, τόσο από άποψη κόστους, αλλά και χρόνου.

Λύση: Χρησιμοποιήστε πρωτοβουλίες χαμηλού κόστους

Ένα πρώτο οικονομικό βήμα είναι η εστίαση σε πρωτοβουλίες χαμηλού κόστους. Απλά προγράμματα όπως η παροχή υγιεινών σνακ, η ενθάρρυνση των εργαζομένων να κάνουν διαλείμματα και η παροχή εργονομικών θέσεων ή σταθμών εργασίας, μπορούν να συμβάλουν πολύ στην προώθηση ενός υγιούς χώρου εργασίας.

Μια άλλη επιλογή είναι η συνεργασία με τοπικούς οργανισμούς υγείας και κρατικούς φορείς που προσφέρουν προγράμματα υγείας και ευεξίας. Σε συνεργασία με αυτούς τους οργανισμούς μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα που να καλύπτει ανάγκες του χώρου εργασίας τους.

Πρόβλημα #6: Μειωμένη δέσμευση εργαζομένων

Στις σημαντικές πρόκλησείς πλέον περιλαμβάνεται και η δέσμευση των εργαζομένων σε πρωτοβουλίες για έναν υγιή χώρο εργασίας. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται άνετα να συμμετέχουν σε προγράμματα ευεξίας ή δεν έχουν το κίνητρο να το κάνουν.

Λύση: Συμπερίληψη των εργαζομένων στη διαδικασία

Η λύση είναι η συμπερίληψη των εργαζομένων στη διαδικασία δημιουργίας και εδραίωσης ενός υγιούς χώρου εργασίας. Οι εργοδότες μπορούν για παράδειγμα να ζητήσουν από τους εργαζόμενους τη συμβολή τους σε πρωτοβουλίες ευεξίας, καθώς και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη προγραμμάτων.

Μία άλλη ιδέα για τους εργοδότες, είναι να δημιουργήσουν μια επιτροπή ευεξίας που αποτελείται από υπαλλήλους που είναι παθιασμένοι με τη δημιουργία ενός υγιούς χώρου εργασίας. Αυτή η επιτροπή μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό και την εκτέλεση πρωτοβουλιών ευεξίας, με τρόπο που να ενθαρρύνουν τους υπόλοιπους εργαζόμενους να εμπλακούν.

Πρόβλημα #7: Αναποτελεσματική επικοινωνία

Αναποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που αφορούν σε έναν υγιή χώρο εργασίας, είναι το επόεμενο πρόβλημα. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι εργαζόμενοι μπορεί να μην γνωρίζουν τους διαθέσιμους πόρους και τα προγράμματα που προφέρονται από τους εργοδότες.

Διαβάστε επίσης: Πόσο Soft είναι τελικά τα Soft Skills;

Λύση: Βελτιώστε την επικοινωνία

Ένας τρόπος για την βελτίωση της επικοινωνίας, είναι η παροχή τακτικών ενημερώσεων σχετικά με πρωτοβουλίες ευεξίας μέσω email, ενημερωτικών δελτίων και πινάκων ανακοινώσεων. Οι εσωτερικές πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Slack για να μοιράζονται πληροφορίες και να προωθούν υγιεινές συμπεριφορές, μπορεί να είναι μια επιπλέον λειτουργική λύση.

Οι τακτικές συναντήσεις με τους εργαζόμενους για να συζητήσουν πρωτοβουλίες ευεξίας και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, είναι μία ακόμα επιλογή. Αυτές οι συναντήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τη σημασία και την αξία ενός υγιούς χώρου εργασίας. Και φυσικά, το πώς μπορούν να συνεισφέρουν.

Πρόβλημα #8: Έλλειψη ευελιξίας

H έλλειψη ευελιξίας στο χώρο εργασίας είναι πλέον στις μέρες μας μια σημαντική πρόκληση. Πολλοί εργοδότες δυσκολεύονται στο να παρέχουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως τηλεργασία ή ευέλικτο ωράριο, κάτι που μπορεί να περιορίσει τη συμμετοχή των εργαζομένων σε προγράμματα ευεξίας, και όχι μόνο.

Διαβάστε επίσης: Πελατοκεντρική ή Εργαζόμενο-κεντρική Κουλτούρα;

Λύση: Παρέχετε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας

Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας ή work-sharing

Οι εργοδότες μπορούν επίσης να παρέχουν on-site προγράμματα ευεξίας. Πχ γιόγκα, ή ειδικές τεχνικές αναπνοών (Breathwork) κατά τη διάρκεια διαλείμματος ή μετά τις ώρες εργασίας. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που δεν έχουν την ευελιξία να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες ευεξίας. Τόσο πριν ή και μετά τις ώρες εργασίας.

Πρόβλημα #9: Έλλειψη συμμετοχής ηγεσίας

Ανέκαθεν η ηγεσία είχε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού χώρου. Ωστόσο, η παρεμπόδιση και η αποχή της ηγεσίας από προγράμματα ευεξίας μπορεί να επιφέρει πρόσθετες δυσκολίες.

Διαβάστε επίσης: Ο Ηγητήρας. Leadership & Followership

Λύση: Δημιουργήστε ένα business case για την ευεξία

Η δημιουργία ενός business case επιδεικνύοντας τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα ενός υγιούς χώρου εργασίας, όπως

  • η αυξημένη παραγωγικότητα
  • οι μειωμένες απουσίες και
  • η βελτίωση στη διατήρηση των εργαζομένων

μπορεί να είναι μια πρώτης τάξεως λύση.

Κάτι ακόμα που μπορούν να κάνουν οι εργοδότες. Είναι να χρησιμοποιήσουν δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο των πρωτοβουλιών ευεξίας στο τελικό αποτέλεσμα.

Τέλος, η συμμετοχή της ηγεσίας στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πρωτοβουλιών ευεξίας. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας αίσθησης “ιδιοκτησίας” και δέσμευσης σε προγράμματα ευεξίας.

Συμπέρασμα

Η δημιουργία ενός υγιούς χώρου εργασίας – Healthy Place to Work – προϋποθέτει συντονισμένη προσπάθεια τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζομένους. Ξεκινώντας με την αντιμετώπιση όσων περιγράφονται παραπάνω και εφαρμόζοντας τις προτεινόμενες λύσεις, οι εργοδότες μπορούν να δημιουργήσουν έναν χώρο εργασίας που προάγει την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει σε ένα πιο παραγωγικό και πιο αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό, καθώς και σε καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση. Mπορούν να δημιουργήσουν έναν υγιή χώρο εργασίας εφαρμόζοντας πρωτοβουλίες χαμηλού κόστους, kai εμπλέκοντας τους εργαζομένους στη διαδικασία.

Δωρεάν Webinar: How to make your Organization
a Healthy Place to Work

Σε αυτό το webinar θα μάθετε τρόπους για τη συνεχή βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των εργαζομένων για τη διατήρηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να πιστοποιήσετε την επιχείρηση/οργανισμό σας ως Healthy Place to Work!

Με την εγγραφή σας εξασφαλίζετε πρόσβαση σε:

  • Πρόσθετο επιμορφωτικό περιεχόμενο, σχετικό μόνο με το θέμα του webinar
  • Μια κοινότητα ιδιοκτητών επιχειρήσεων και διοικητικών στελεχών από την Ελλάδα και την Κύπρο
  • Έναν δωρεάν οδηγό εφαρμογής των Human Factors σε προγράμματα επιχειρησιακής αριστείας
  • The Science of Well-being
  • Αποκλειστικά προνόμια
free-online-webinar-how-to-make-your-organization-a-healthy-place-to-work