You are currently viewing Τι είναι τα Human Factors
Τι είναι τα Human Factors

Τι είναι τα Human Factors

Τι είναι τα Human Factors

human-factors-to-business-excellence-models-free-guide-bailout-human-synthesis-spyros-kollas

Δεν έχετε ακούσει ποτέ τη φράση Human Factors; Την έχετε ακούσει, αλλά νομίζετε ότι δεν είναι σχετική με εσάς ή την επιχείρησή σας; Είστε περίεργοι αλλά δύσπιστοι; Ή μήπως είστε ενθουσιασμένοι με τα Human Factors, αλλά δεν πιστεύετε ότι είστε σε θέση να κάνετε τη διαφορά;

Σκοπός του άρθρου είναι να φωτίσει τα αδιέξοδα και τα εμπόδια, να διαλύσει μερικούς μύθους και να απαντήσει στις ερωτήσεις που έχετε – που ίσως να μην ρωτάτε – ελπίζοντας ταυτόχρονα να μοιραστούμε λίγο από το πάθος που έχουμε για ένα θέμα που αρχίζει να δημιουργεί πραγματικά κύματα στον επιχειρηματικό κόσμο.

Δεν είναι απλά μια παράξενη εμμονή με τις λίστες ελέγχου (checklists). Δεν έχει να κάνει με τον κλάδο ή το επάγγελμα. Πρόκειται για εφαρμοσμένα μαθήματα από την αεροπορία, την υγειονομική περίθαλψη, αλλά και άλλους κλάδους υψηλού κινδύνου και στρες, όπως τα ειδικά στρατιωτικά τμήματα, οι καταδύσεις, η νομική, το πετρέλαιο κλπ.

Είναι ένας συνδυασμός πολλών κλάδων, όπως ψυχολογία, κοινωνιολογία, μηχανική, βιομηχανική σχεδίαση, φυσιολογία, ανθρωπομετρία, σχεδιασμός αλληλεπίδρασης, οπτικός σχεδιασμός, εμπειρία χρήστη και σχεδιασμός διεπαφής χρήστη.

Σκοπός και στόχος των Human Factors είναι να κάνουν ευκολότερο το να κάνουμε το σωστό, με σκοπό να περιορίσουμε το λάθος. Και αυτό έχοντας ως δεδομένο ότι το ανθρώπινο λάθος είναι στην ανθρώπινη φύση.

Τα Human Factors έχουν να κάνουν με

 • Το ΓΙΑΤΙ κάνουμε λάθη
 • Το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε το εργασιακό περιβάλλον και
 • Τον περιορισμό του λάθους και των ατυχημάτων

 Έχουν να κάνουν με την απόδοση, την κατανόηση και τις βελτιστοποιήσεις.

Είναι η επιστήμη πίσω από το ΓΙΑΤΙ υπάρχουν τα λάθη και πώς μπορούμε να τα περιορίσουμε για να αυξήσουμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, καλλιεργώντας πιο ανθρωποκεντρικούς τρόπους εργασίας.

Σκοπός των Human Factors

Είναι η κατανόηση σχετικά με το πώς

 • Συμπεριφέρονται τα άτομα
 • (συν)Εργάζονται σε ομάδες
 • Είναι σχεδιασμένα ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και τα συστήματα ασφαλείας και
 • Σε ποιο βαθμό αποδίδει η δομή και η κουλτούρα επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι 7 βασικοί άξονες των Human Factors

 • Άγχος
 • Κούραση
 • Γνωστικός φόρτος εργασίας
 • Σχεδιασμός
 • Εξοπλισμός
 • Ομάδες
 • Κουλτούρα

Human Factors είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με

 • Εργασίες
 • Συσκευές
 • Εργαλεία
 • Διαδικασίες και
 • Περιβάλλον.

Είναι επίσης ο τρόπος για την εξισορρόπηση των δυνατών και των αδύνατων σημείων των ανθρώπων.

Διάβασε: Behavioral Competence Training & Assessment – Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Συμπεριφορικών Ικανοτήτων

Λαμβάνονται υπόψη

 • Ποιοι είναι οι χρήστες
 • Σε τι περιβάλλον και συνθήκες θα χρησιμοποιήσουν οι χρήστες τη λύση
 • Οι τρόποι που θα τους βοηθήσουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις

Τα Human Factors είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εξηγήσει αυτά που επηρεάζουν την απόδοση και την συμπεριφορά μας στο περιβάλλον εργασίας. Μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργούμε, τόσο σωματικά, όσο και νοητικά, καθώς επίσης και στο πώς να σχεδιάσουμε το εργασιακό περιβάλλον και τα συστήματα, για να αυξήσουμε

 • Την ασφάλεια
 • Την φροντίδα των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) και
 • Το well being των εργαζομένων.

Η κατανόηση των δυνατών και των αδύνατων σημείων, μας βοηθάει στην κατανόηση του τρόπου που λαμβάνουμε αποφάσεις και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό εργαλείων, εξοπλισμού, λογισμικών, και το φυσικό περιβάλλον εργασίας.

Έχουν επίσης να κάνουν με τον χρήστη και τον τρόπο που επηρεάζονται οι αποφάσεις μας από

 • τα εργαλεία
 • τις εργασίες
 • το περιβάλλον που εργαζόμαστε
 • την κουλτούρα των ομάδων και των οργανισμών.

Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες ώστε να δημιουργήσουμε λύσεις που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και ευκολότερη.

Τέλος, βοηθάνε στην κατανόηση του πώς αν αλλάξει ένα μέρος ή τμήμα ή διαδικασία σε ένα σύστημα, αυτό θα το επηρεάσει συνολικά ή ακόμα και με απροσδόκητους τρόπους, σε θέματα εκτός συστήματος.

Οι τρεις άξονες των Human Factors

 • Άτομα
 • Ομάδες
 • Συστήματα

Άτομα

Σκέψουτο σαν τρεις κουβάδες.

 • Τον ατομικό σου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται η εξειδίκευση, οι δεξιότητες, οι γνώσεις και η νοητική σου επάρκεια.
 • Του πλαισίου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται το περιβάλλον, οι συνθήκες, οι καταστάσεις, η υποστήριξη, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία.
 • Των εργασιών. Σε αυτόν περιλαμβάνονται η πολυπλοκότητα, το λάθος, τα βήματα προς υλοποίηση και οτιδήποτε καινούργιo σε εσένα.

Όσο πιο γεμάτοι είναι, τόσο πιο κοντά έρχεσαι στο να κάνεις λάθος.

Ομάδες

Μία καλή ομάδα είναι αυτή που έχει ικανή ηγεσία, καλή επικοινωνία, καλή αλληλοϋποστήριξη και έχει συνολική επίγνωση της κατάστασης για όλα όσα συμβαίνουν σε μια κατάσταση.

Συστήματα

Ο κόσμος συνεχώς αλλάζει και εργαζόμαστε σε όλο και πιο απαιτητικά περιβάλλοντα και συνθήκες. Τα Human Factors έχουν να κάνουν με την κατανόηση των συστημάτων, την απόδοση και τις βελτιστοποιήσεις.   

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των Human Factors για τον οργανισμό σας;

Δείτε περισσότερα, καθώς και τι είπαν άνθρωποι που μας εμπιστεύτηκαν εδώ

Δείτε περισσότερα για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση στα Human Factors εδώ

human-factors-to-business-excellence-models-free-guide-bailout-human-synthesis-spyros-kollas