Ομάδες Υψηλής Απόδοσης - High Performance Teams

Resilience-VS-Antifragile-Bailout-Human-Synthesis-Spyros-Kollas-Greece-Cyprus-Cave-Diving

Resilience VS Antifragile

Resilience VS Antifragile Το “Antifragile” είναι μια λέξη που επινόησε ο Nicholas Nassim Taleb. Το έκανε γιατί δεν μπορούσε να βρει μια λέξη που να

Read More »
Πέρα-από-το-Resilience-Bailout-Human-Synthesis-Spyros-Kollas-Greece-Cyprus

Πέρα από το Resilience

Πέρα από το Resilience Αγκαλιάζοντας πλήρως την αβεβαιότητα ως αδιαμφισβήτητο γεγονός της ζωής. Δε χρειάζεται να γίνει σεισμός για να μιλήσουμε για καταστροφή. Πολλές βιομηχανίες

Read More »